VOLEBNÍ PROGRAM

Moje politické krédo:

 • Nepřekážet schopným;
 • Spravedlivě odměňovat pracovité;
 • Podporovat skutečně potřebné;

Moje programové zásady:

 • Štíhlý stát;
 • Efektivní daně;
 • Udržitelný sociální systém;

Můj politický styl:

 • Pracovitost;
 • Slušnost;
 • Otevřenost;
 • Odvaha;

Podpora regionu:

 • Spolupráce a pomoc obcím;
 • Podpora spolků, kulturních, sportovních a obecních organizací;
 • Pomoc občanům v těžkých situacích a nesnázích.

You may also like...