Oberfalzer (ODS): Korupce je o myšlení společnosti

Na Anglo-americké vysoké škole se 15. 3. 2013 diskutovalo o korupci. Hlavními řečníky úvodního bloku byli vicepremiérka české vlády Karolína Peake (LIDEM), senátor Jiří Oberfalzer (ODS) a šéfredaktor magazínu Hattrick, sportovní novinář Pavel Procházka. Seminář má být začátkem tradice univerzity, která se chce v rámci svých programů zabývat fenoménem korupce hlouběji, hledat její kořeny a rovněž strategie, jak proti ní bojovat.

Podle senátora Jiřího Oberfalzera je boj s jakoukoli kriminalitou je zároveň bojem mezi svobodou a nesvobodou společnosti. Totální vymýcení kriminality je utopií. „Eliminace korupce je otázkou míry, do jaké je společnost ochotna svou vlastní svobodu omezit. Ačkoli by se mohlo zdát, že totalitní společnost se umí s korupcí vypořádat lépe, opak je pravdou. Nesvoboda nesnižuje korupci, pouze mění její formu,“ řekl J. Oberfalzer s tím, že korupce není jen o penězích, ale o celém myšlení společnosti. Korupce se rodí všude tam, kde dochází k individuálnímu rozhodování, nebo rozhodování úzké skupiny lidí. Stejně tak se korupce rodí tam, kde byrokracie převládne nad obsahem. Podle Oberfalzera je smutným příkladem současné fungování Evropské unie, která je postavena na byrokracii a centralizaci moci mimo svobodné rozhodování občanů. Korupce je problém mnohem širší, než je nám představován médii. Korupce ochromuje společnost v celé její šíři a to všude tam, kde chtějí lidé něco dosáhnout.

V následné panelové diskusi uvedl Pavel Procházka, že v současném sportu už dávno neplatí slavné coubertinovské heslo „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“. Dnes je tomu právě naopak, základním hybatelem sportu jsou peníze, a ve fotbale je peněz nejvíce. Korupce je motivována vidinou daleko vyšších zisků. Proto kluby resp. funkcionáři přistupují k nemorálnímu jednání. Korupce ve fotbale je dvojího typu. Klasické podplácení rozhodčích nebo hráčů soupeře lze eliminovat lepší organizací, kontrolou a lepším rozhodováním funkcionářů.

Větším problémem je korupce zvenčí, organizovaná mezinárodními sázkařskými mafiemi. Ta prorůstá naprosto nekontrolovatelně i do nižších a juniorských soutěží. Záleží na zodpovědnosti všech sportovních médií, aby se tomu věnovala,“ uvedl P. Procházka. Podle něj je to problém, neboť veškeré korupční kauzy de facto poškozují produkt, který prodávají, a zároveň dochází i ke korupci novinářů. Proto je vzdělání nejen ve sportu, ale i ostatních disciplínách důležité.

Na akci, která má za cíl nastartovat debatu o možnostech vzdělávání jako součást boje proti korupci dále vystoupili zástupci americké ambasády, Adriana Krnáčové z organizace Veřejnost proti korupci, bývalá mluvčí Charty 77 Alena Hromádková a lektoři Anglo-americké univerzity.
Zdroj: Prvnízpravy.cz

You may also like...