Záštita nad projektem ENERSOL 2019

Ve čtvrtek 21. března 2019 jsem byl jedním z hostů celostátní konference Enersol 2019 konané v Pardubicích. Nad projektem, který má za cíl vzdělávat středoškolskou mládež v tématech alternativních energií, energetických úspor (včetně vody) a snižování emisí v dopravě, jsem převzal záštitu jakožto místopředseda Senátu. Po krajských konferencích, z nichž se soutěžní družstva středoškoláků probojovala do celostátního kola, budou studenti reprezentující Českou republiku na mezinárodní konferenci ve slovenské Senici v dubnu poměřovat svou úroveň s žáky středních škol okolních zemí EU (Slovenska, Rakouska, Polska, Německa a Slovinska).
Projekt probíhá letos už 16. rokem a chce prosazovat zmíněná témata i v netechnických středních školách a měnit osobní postoje mladé generace k alternativám energetického mixu, energetických úspor a osobní angažovanosti mladé generace v omezování emisí.

Mohlo by se vám líbit...