Křest knihy prof. Mons. Petra Piťhy

V předvečer svátku Sv. Václava byla na půdě Senátu pod záštitou místopředsedy horní komory Jiřího Františka Oberfalzera představena nová kniha prof. Mons. Petra Piťhy „Stav a perspektivy naší společnosti“. Jedná se o soubor textů, kázání a přednášek z uplynulých dvou dekád a o obhajobu „starých“ (nikoli však zastaralých) hodnot a myšlenek. Pan profesor je člověk přemýšlivý, kritický, pravdu hledající a v neposlední řadě vtipný, což jsou vlastnosti protivné naší (a každé) vážné době. Není tedy divu, že nakladatele hledal obtížně, jeho slavné svatováclavské kázání, kdy se bez servítek a politické korektnosti pustil do Istanbulské úmluvy, nebylo v jistých kruzích zapomenuto. Knihu uvedl ekonom Kamil Janáček, své dobrozdání jí dal i Piťhův nadřízený, kardinál Dominik Duka. Při této příležitosti se sešli ve Frýdlantském salonku Valdštejnského paláce lidé, kteří hájili a hájí právo svobodně vyjádřit svůj názor. Málokdy a málokde se takto na jednom místě sejdou ve shodě zástupci akademické obce (např. pan rektor Machula, profesor Kamil Janáček), kléru (Dominik kardinál Duka), politické reprezentace (senátoři) či byznysu. Ostatně, jak napsal v úvodní části knihy sám Mons. Piťha:
Není třeba spěchat, smrt se dočká.
Je zbytečné hromadit majetek,
vezme si všechno a spokojí se s málem.
Není třeba být známý,
neptá se na cestu.
Je marné být mocný a nepostradatelný,
troufne si na každého.
Je však třeba radovat se z každého dobra,
být vděčný i za prosté věci,
žít s lidmi v míru, a proto štědře odpouštět,
abyste až přijde a odejde, byli stále mezi těmi,
kdo Vás mají rádi.

You may also like...