Jiří Oberfalzer: Události, komentáře: Řešení migrace

Michal KUBAL, moderátor:
A teď pohledem dvou představitelů, dvou stran, dvou komor českého parlamentu. Jiří Oberfalzer, místopředseda Senátu. Dobrý večer.

Jiří OBERFALZER, místopředseda Senátu PČR /ODS/:
Dobrý večer.

Michal KUBAL, moderátor:
A Ondřej Benešík, předseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti. Dobrý večer i vám.

Ondřej BENEŠÍK, předseda výboru pro evropské záležitosti PS PČR /KDU-ČSL/:
Dobrý večer.

Michal KUBAL, moderátor:
Pane senátore, co říkáte tomu poslednímu návrhu? Je to cesta, kvóty, ale, řekněme na dobrovolném principu, který by se mohl postupně rozšiřovat?

Jiří OBERFALZER, místopředseda Senátu PČR /ODS/:
Dobrovolné kvóty. Já myslím, že od začátku je ten problém, že Evropská komise neustále hledá řešení jaksi následků, nikoliv příčin. Je třeba nejprve zavést systém, který dostatečně, řekl bych, mimo teritorium Evropské unie posoudí, kdo má právo na azyl a kdo má právo na azyl.

Michal KUBAL, moderátor:
Jsou to 4 roky od té doby, co vrcholila anglická krize.

Jiří OBERFALZER, místopředseda Senátu PČR /ODS/:
Ano, jsou to 4 roky a nikam jsme se neposunuli. To je třeba říct.

Michal KUBAL, moderátor:
Nicméně Česko je součástí Evropské unie.

Jiří OBERFALZER, místopředseda Senátu PČR /ODS/:
To je pravda. Ale když nás nutili schválit Lisabonskou smlouvu, tak říkali, že to je kvůli tomu, abychom byli efektivnější, tak myslím, že ta efektivita je v tomto případě velice názorná. Jsme součástí Evropské unie, já si myslím, že my nemůžeme odmítat nějaký podíl na řešení, ale já bych spíš viděl, že by se evropské země skládaly na náklady, které to vyvolá v těch pohraničních zemích a s tím bych neměl absolutně žádný problém. A hlavně, aby se zavedl skutečný systém na rozlišení, kdo má na ten azyl u nás nárok. Podívejte se, jsou záznamy na Facebooku, lodě, která si jede na hranici teritoriálních vod Libye vyzvednout emigranty a veze je do Evropy. Nebudu se zmiňovat o neziskovkách, ale s tím mají …

Michal KUBAL, moderátor:
Pardon, jenom ověřené záznamy.

Jiří OBERFALZER, místopředseda Senátu PČR /ODS/:
No, tak záznamy, vidět, takže je…

Michal KUBAL, moderátor:
Já tomu rozumím, ale dá se k tomu napsat různý komentář.

Jiří OBERFALZER, místopředseda Senátu PČR /ODS/:
Určitě máte pravdu. Nicméně zcela jistě toto není systém. Není systém podporovat pašování a není systém upřímně řečeno ani v tom, jakým způsobem ti lidé se sami vybírají. Podívejte se na záběry třeba i z dnešního vašeho vysílání, co jsem viděl, jací lidé přijíždějí. Jsou to většinou mladí muži ve věku 20 až 30 let, ne, ale je to vašich záběrech.

Michal KUBAL, moderátor:
Mladí muži s iPhony, ano, to jsme slyšeli opakovaně.

Jiří OBERFALZER, místopředseda Senátu PČR /ODS/:
To netvrdím, ale také jsou tam. Ale jasně je tam pár žen a nějaké děti. Ale vypadá to všechno velice nedůvěryhodně. Čili dobrovolné kvóty, prosím, kdo chce se toho účastnit ano. Ale já bych určitě byl především zastánce toho, aby se důkladně prověřilo, z jakého titulu a s jakým nárokem kdo do Evropy přichází. No a pak narážíme na problém České republiky, že tady imigranti být nechtějí. Takže my sice můžeme si stanovit kvótu, ale jak je tady budeme držet přivázané. Nebudu připomínat zkušenost se syrskými rodinami katolickými, křesťanskými, které po 14 dnech odešly. Takže já si myslím, že ta imigrace je hodně za velkorysým, blahobytným, sociálním systémem některých evropských zemí.

Michal KUBAL, moderátor:
Vrátím se za chvíli ke své otázce, dám prostor druhému hostovi. Pane Benešíku, zhoršuje se situace v Sýrii? Vládní jednotky chystají útok na poslední volnou enklávu, která není pod kontrolou vládních sil. Turecko hájí své zájmy hrozí, že vypoví dohodu. Co s tím?

Ondřej BENEŠÍK, předseda výboru pro evropské záležitosti PS PČR /KDU-ČSL/:
Určitě jednat s Tureckem, ale Evropa se musí daleko více zapojit do řešení problému, do řešení původu migrace, nikoliv pouze hašení požáru.

Michal KUBAL, moderátor:
Děláme to?

Ondřej BENEŠÍK, předseda výboru pro evropské záležitosti PS PČR /KDU-ČSL/:
Já myslím, že velmi nedostatečně. Myslím si, že Evropa a Evropská unie má daleko větší sílu a tu sílu musí využít právě vně, nikoliv dovnitř.

Michal KUBAL, moderátor:
Pojďme se oprostit od toho, že budeme říkat Evropa a Evropská unie, pojďme se bavit o tom, co dělá Česko. V novém návrhu rozpočtu rozvojová pomoc nebo částka určená na rozvojovou pomoc klesla o 67 000 000 korun. V současné době to 1,5 ‰ rozpočtu. Slíbili jsme, že, jestli se nepletu, do roku 2030 by to mělo být 0,7 %. Vypadá takto to řešení, ta pomoc na místě, když jsme se zaklínali tím, že nebudeme přijímat uprchlíky, ale budeme nebo nebudeme přijat migranty, abych byl úplně přesný, tak ale budeme pomáhat na místě, vypadá to tak?

Ondřej BENEŠÍK, předseda výboru pro evropské záležitosti PS PČR /KDU-ČSL/:
Toto je rozhodně špatně. KDU-ČSL je opoziční stranou, ale když jsme byli koaliční stranou, když jsme byli ve vládě, tak jsme navrhovali razantní zvýšení právě rozvojové a humanitární pomoci. Bohužel tehdejší ministr financí, dnešní premiér, tomu nakloněný nebyl. Ale shodneme se na tom, že ten problém je potřeba řešit mimo hranice Evropské unie, a právě s ohledem na to má i vypadat naše pomoc.

Michal KUBAL, moderátor:
Pane senátore, není to trochu pokrytectví, říkat: Budeme pomáhat na místě, kde se to děje. A potom nejsme schopni na to uvolnit prostředky? My jsme, jenom připomenu, jsme na 19. místě z 28 zemí v Evropské unii v poměru vydávaných prostředků k HDP, takže opravdu nepatříme mezi premianty.

Jiří OBERFALZER, místopředseda Senátu PČR /ODS/:
Rozvojovou pomoc. Ne, tak to já s vámi musím souhlasit, to pokrytecké je a pokud…

Michal KUBAL, moderátor:
Co s tím? Pánové, sedíte v parlamentu.

Jiří OBERFALZER, místopředseda Senátu PČR /ODS/:
… zastávám tezi, že máme řešit problém tam, kde je a zastávám tezi, že máme hlavně se starat o prevenci, tak toto takhle nevypadá. Senát je součást parlamentu, ale rozpočet neschvaluje. Vím, že jsme kdysi projednávali nějakou evropskou směrnici, která harmonizovala tuto mezinárodní pomoc a tam Senát přijal, řekl bych, velmi vstřícné usnesení, ale do toho rozpočtu, který chystá vláda, my nezasahujeme.

Michal KUBAL, moderátor:
Jak vypadá podle vás Česko, když na jedné straně říkáme: migranty nikdy přijímat nebudeme a na druhé straně vypadají ta fakta tak, jak jsem je před chvílí nastínil? Jak vypadá Česko, jak vypadá v Evropě Česká republika?

Jiří OBERFALZER, místopředseda Senátu PČR /ODS/:
Takhle já bych třeba, kdybych byl já Česko, tak bych neříkal: Nebudeme nikdy přijímat migranty. Ale trval bych na tom, že to musí mít nějaký systém a musí být racionální. Pokud ale my říkáme jenom ne a nenabízíme řešení, dokonce ani praktickými kroky, tak to samozřejmě licoměrné je. A s tím souhlasit nemůžu, ale měli bychom přinášet návrhy. Můj návrh je například významně podpořit ty státy, které nejvíce v první frontě čelí imigraci, jako je Španělsko, Řecko, Itálie. A pomoci tam řešit, já mluvím o třídění těch lidí, protože dříve než vstoupí na území Evropské unie, tak by mělo být jasné, jaký mají nárok tam…

Michal KUBAL, moderátor:
Něco podobného už se děje, je tam český kontingent, který působí v jiných zemí.

Jiří OBERFALZER, místopředseda Senátu PČR /ODS/:
Ano, ano.

Michal KUBAL, moderátor:
Pane Benešíku, váš recept? Budete tlačit na vládu, aby zvýšila peníze na rozvojovou pomoc, budete tlačit na to, aby byla vstřícnější k nějakému jinému systému, než jsou kvóty?

Ondřej BENEŠÍK, předseda výboru pro evropské záležitosti PS PČR /KDU-ČSL/:
Ano, je to dlouhodobá politika KDU-ČSL, koneckonců divák si může vyhledat na stránkách naší strany náš akční plán, který jsme vypracovali v roce 2015 a my na něm nemáme absolutně co měnit. Prostě on podle mého názoru funguje, je právě postavený na tomto. A máte pravdu, že je to pokrytecké, pokud se zaklínáme tím, že máme řešit migraci mimo hranice Evropské unie, tak k tomu musí mít nástroj, a také finance. A já bych chtěl velmi silně říct, že tady se jedná o investice, protože ty prostředky, které my vynaložíme v zahraničí mimo naše hranice, tak udělají daleko více, říká se, že je to 1:6, je propočet, tuším, OSN, kdy 1 vynaložené euro na řešení této krize mimo hranice Evropské unie vlastně se rovná 6 eurům na řešení migrační krize v Evropě.

Michal KUBAL, moderátor:
Je pravda, že na místě někdy 1 studna dokáže hotové zázraky. Ještě jedno téma. Ministr pro brexit Stephen Barclay během návštěvy Prahy ujistil, že práva Čechů žijících v Británii zůstanou zachována v nynější podobě i po odchodu Spojeného království z Evropské unie, a to ať už k tomu dojde z dohody, anebo bez ní. Na to, co se 31. října přesně stane, se ho zeptala Katarína Sedláčková.

Stephen BARCLAY, britský ministr pro brexit:
Všichni jsme odhodlaní opustit Evropskou unii za pomoci dohody. A na tom pracujeme. Myslím, že dohoda je v zájmu obou stran, a já jsem tady v Praze měl velmi konstruktivní jednání s místopředsedou vlády, předními zástupci vlády, podnikateli a zástupci byznysu. A jasný vzkaz byl, že oni chtějí dohodu a britská vláda chce také dohodu. A právě na tom pracujeme spolu s týmem Evropské komise pro článek 50 a s mým protějškem Michelem Barnierem.

Katarína SEDLÁČKOVÁ, redaktorka:
Soustředíte se teď stoprocentně na vyjednávání o dohodě, anebo se o něco víc už zaměřujete na přípravy na scénář brexitu bez dohody?

Stephen BARCLAY, britský ministr pro brexit:
Myslíme si, že dohoda je uskutečnitelná. Musí ale jít o dohodu bez irské pojistky, kterou britský parlament třikrát odmítl. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker sám řekl, že k pojistce nechová žádnou náklonnost. Myslí si, že dohoda je možná. A britský premiér je odhodlaný až do 31. října pracovat na tom, aby zajistil přesně toto.

Katarína SEDLÁČKOVÁ, redaktorka:
Po jednání v Bruselu minulý týden jste mluvil o silném posunu kupředu. Je teď na Londýnu, nebo na Bruselu, aby se na to příští jednání víc připravil?

Stephen BARCLAY, britský ministr pro brexit:
Myslím, že k dosažení dohody je potřeba kreativity a flexibility na obou stranách. A nejen na jedné. Jednáme proto intenzivně s Evropskou komisí. Její předseda řekl, že chce dosáhnout dohody. Myslím, že brexit bez dohody by poškodil obě strany. Třeba tady v Praze jsem mluvil se zástupci Škody, kteří exportují 10 % svých vyrobených aut do Británie. Samozřejmě rozkol, jaký by znamenal brexit bez dohody, by takovéto podnikání poškodil. Tomu se chtějí obě strany vyhnout. To byl jasný vzkaz od podnikatelů. Oni chtějí jistotu dohody, která je v zájmu obou stran. Musí to ale být dohoda bez irské pojistky.

Katarína SEDLÁČKOVÁ, redaktorka:
Uškodil by brexit bez dohody Čechům žijícím v Británii? Anebo toto už je zařízené?

Stephen BARCLAY, britský ministr pro brexit:
Čechům žijícím ve Spojeném království jsme jejich práva zaručili. Mám pro ně jasný vzkaz: Jsme vděční za to, že se rozhodli žít v Británii a přivést s sebou své rodiny. Jejich přínosu si velmi vážíme. Proto jsme jim dali záruku práv. Registrovat se nemusí pouze do 31. října, ale kdykoli až do prosince 2020. V Británii budou mít přístup ke zdravotní péči. Jejich práva, třeba co se týče řidičských průkazů a dalších věcí, budou zaručena. Je důležité, aby se registrovali v systému dlouhodobého pobytu. To je zdarma. Odpověď dostanou během jednoho až čtyř dnů. Jeden a půl milionu lidí už o registraci požádalo a já chci vyzvat co možná nejvíc českých občanů žijících v Británii, aby se registrovali co možná nejdřív. Především je ale důležité říct, že jejich práva jsou zaručena, a to proto, že jejich přínosu v rámci Británie si vážíme a jsme moc rádi, že je v Británii máme.

Michal KUBAL, moderátor:
Pane senátore, bude 1. listopadu Evropská unie mít 27 členů?

Jiří OBERFALZER, místopředseda Senátu PČR /ODS/:
Dobře, tak budeme věštit. Já si myslím, že ano, že Británie odejde.

Michal KUBAL, moderátor:
I bez dohody navzdory tomu, co se odehrálo.

Jiří OBERFALZER, místopředseda Senátu PČR /ODS/:
Myslím si, že k tomu nějakým způsobem dospěje, ačkoliv parlament se nějak usnesl. Já bych vůbec řekl, že britský parlament vykazuje mimořádnou schopnost neřešit problém a je možná i příčinou. Když tady pan ministr hovoří o flexibilitě a nějaké vstřícnosti, tak si myslím, že ji nevykazuje. Je pravda, že i Evropská komise říká, že už není o čem jednat. Na druhou stranu 3× zamítnout dohodu a pak zamítnout alternativu odchodu bez dohody, pak zamítnout předčasné volby, tak to znamená, že jako neřešením se propracujeme k nějakému výsledku, skoro to tak vypadá.

Michal KUBAL, moderátor:
Pane poslanče, kde vy vidíte hlavní problém? Je v současné době hlavní problém na straně Spojeného království nebo Evropské unie?

Ondřej BENEŠÍK, předseda výboru pro evropské záležitosti PS PČR /KDU-ČSL/:
Určitě Spojeného království. To referendum bylo velmi vágní, respektive ta otázka byla velmi vágní.

Michal KUBAL, moderátor:
Tak to bývá u referend.

Ondřej BENEŠÍK, předseda výboru pro evropské záležitosti PS PČR /KDU-ČSL/:
No…

Michal KUBAL, moderátor:
Většinou neřeší specifické otázky.

Ondřej BENEŠÍK, předseda výboru pro evropské záležitosti PS PČR /KDU-ČSL/:
Přesně tak, ale když jsme například my vstupovali do Unie, tak ta otázka byla jednoduchá, a bylo tam jasně definováno na základě těchto podmínek, které samozřejmě byly na 2 stohy papírů, ale každý si to mohl nastudovat a vlastně všichni jsme věděli, jak tam vstupujeme. Kdežto tady to referendum bylo na základě otázky: Vystoupíme, ale jak? A myslím, že pan senátor to krásně popsal, prostě britský parlament neví, z které do které a z mého pohledu je to naprosto evidentní, že ten míč je na straně Spojeného království. Bohužel Spojené království, parlament Spojeného království není schopný tuto otázku řešit.

Michal KUBAL, moderátor:
Má podle vás Unie ještě kam ustupovat, anebo nebo by se vzdala těch základních principů, to znamená obětovat slabého člena, Irsko, ve prospěch vztahů se členem, který je velmi silný odchází?

Ondřej BENEŠÍK, předseda výboru pro evropské záležitosti PS PČR /KDU-ČSL/:
Je to otázka principu. Já si myslím, že rozhodně Irsko obětovat nesmíme, ale tady to je otázka bytí a nebytí. Já uvedu maličký příklad. Třetina mléka vyprodukovaného v Severním Irsku je zpracovávána v Irské republice, ten ostrov je ekonomicky vlastně propojený, velmi propojený a ty krávy prostě nevypnete, takže ony prostě budou dojit dál a takových příkladů bychom našli tisíce. Takže já jsem také nedávno mluvil s britským velvyslancem u nás a ten mně řekl zajímavou myšlenku: „No, my jsme zapomněli na to, že mi opravdu máme pevnou, suchou, pozemskou hranici s členským státem Evropské unie.“ Prostě to Irsko při tom referendu neřešili a teď se to samozřejmě vrací nám všem.

Michal KUBAL, moderátor:
To se tak občas děje v Evropské unii, že se zapomíná na to, že tam existují ještě nějaké hranice. Pane senátore, vy jste chtěl…

Jiří OBERFALZER, místopředseda Senátu PČR /ODS/:
Já jsem chtěl jenom krátkou poznámku. Mně se nelíbí výraz obětovat Irsko. Pokud dojde k divokému brexitu, tak ta hranice tam vznikne, to je úplně jasné, ale to neznamená, že tam bude tím pádem navždy. Myslím si, že pak bude na Velké Británii a na Irské republice, aby se na nějakém režimu dohodly a Evropská komise jim možná už teď nebude překážet v tom. Já si myslím, že…

Michal KUBAL, moderátor:
Berete jí jako překážku?

Jiří OBERFALZER, místopředseda Senátu PČR /ODS/:
Já si myslím, že Evropská komise to trošku drží jako takovej šprajc, aby to zkomplikovala.

Michal KUBAL, moderátor:
Není, není ta hlavní komplikace právě mezi Velkou Británií a Irskem? Aspoň, tak jsem to vnímal já doteď.

Jiří OBERFALZER, místopředseda Senátu PČR /ODS/:
Nejde prostě vyřešit 2 věci najednou, prostě…

Michal KUBAL, moderátor:
Je to kvadratura kruhu, ano.

Jiří OBERFALZER, místopředseda Senátu PČR /ODS/:
Ano, a řešení pro, rozumíte, buď vystoupíte z celní unie, nebo nevystoupíte, pak musíte mít hranice, ale ten režim se dá vyřešit i dodatečně. Já si myslím, že by to neznamenalo prostě oběť, rozhodně ne oběti na životech, komplikace nesporně a nějaké hospodářské ztráty zcela jistě také.

Michal KUBAL, moderátor:
Uvidíme možná už za zhruba měsíc. Pánové, díky za váš čas.

Jiří OBERFALZER, místopředseda Senátu PČR /ODS/:
Děkujeme za pozvání.

Ondřej BENEŠÍK, předseda výboru pro evropské záležitosti PS PČR /KDU-ČSL/:
Díky.

Celý rozhovor s Jiřím Oberfalzerem můžete zhlédnout na ČT24.

You may also like...