Projev místopředsedy Senátu Oberfalzera k výročí úmrtí odbojáře Václava Morávka

Místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer si v pátek 22. března připomenul výročí úmrtí štábního kapitána Václava Morávka u jeho pomníku u Prašného mostu v Praze 6. Nezúčastnil se ale pietního aktu, který se každoročně koná na tomto místě, protože ho pořádá Český svaz bojovníků za svobodu.

Květiny položil k pomníku Václava Morávka o hodinu dříve. K místopředsedovi Senátu Jiřímu Oberfalzerovi se přidali také členové vedení Poslanecké sněmovny, Rady hl. města Prahy, Městské části Praha 6, Společnosti Václava Morávka a zástupci Konfederace politických vězňů.Vlastenectví, statečnost, věrnost, oddanost, povinnost.

Slova, která se dnes často relativizují, zesměšňují a někdy až zapovídají.

Přitom čím by byly národy, kdyby neměly ve svých řadách lidi těchto vlastností? Za dobu nacistické a komunistické totality se leccos z nich rozmělnilo, bylo přetřeno dobovými ideologickými nátěry tak, až se s nimi prakticky nebylo možno ztotožnit.

Je příkazem naší doby tyto principy vracet do našeho života a vetkávat je do našeho národního organismu, jako jeho přirozenou součást.

Dnes žijeme v bezpečí, blahobytu a svobodě. Ale historie nás učí, že nic z toho není samozřejmé, nic z toho není trvale zaručeno.

Právě abychom si uvědomovali, že o tyto klíčové statky musíme pečovat a že může přijít doba, kdy je budeme muset znovu se zbraní v ruce bránit. Právě pro naše vlastní vědomí odpovědnosti za budoucnost našeho národa a jeho svrchovanosti je důležité si stále připomínat příklady takových hrdinů, jakými byli Josef Balabán, Josef Mašín a Václav Morávek.

Naše současné bezpečnostní zajištění je dáno členstvím v obranném společenství demokratických zemí Severoatlantické aliance. Nesmíme připustit jeho zpochybňování, musíme si vážit naší armády a všech veteránů ať už těch válečných, kteří nasazovali své životy v boji proti nacismu a fašismu, nebo těch novodobých z mírových misí, kteří stejnou měrou a za cenu ohrožení vlastních životů naplňují naši spoluzodpovědnost za obranu svobody a demokracie.

Stojíme u památníku kapitána Václava Morávka, posledního ze Tří králů, který před 77 lety a jedním dnem padl v těchto místech. Jsme jemu, ale i všem hrdinům boje za svobodu povinni svým odhodláním nepoddat se útlaku a být vždy hotovi bránit se pokusům o destrukci naší civilizace a její kultury.

Čest jeho památce!

Nyní vás poprosím o minutu ticha.

Děkuji všem přítomným za účast na tomto našem skromném pietním aktu.

You may also like...