Konference o samosprávě a NKÚ

Včera jsem v Jednacím sále Senátu PČR za odborné podpory Svazu měst a obcí pořádal konferenci o roli samospráv ve světle plánovaného rozšíření pravomocí NKÚ. Vystoupila zde spousta významných hostů, kteří k tématu mají co říct, např. předseda Ústavně-právního výboru Miroslav Antl, ministr spravedlnosti Jan Kněžínek, předseda Senátu Jaroslav Kubera – i jakožto dlouholetý primátor – a mj. i někteří senátoři, kteří jsou zkušenými starosty měst a obcí.
Příspěvky byly rozděleny do následujících tematických bloků:
– Je důvod k rozšíření kontrolní působnosti NKÚ na územní samosprávu?
– Ústavní a právní rámec ochrany územní samosprávy
– Analýza systému kontrol územních samosprávných celků ze strany ministerstva financí
– Současný a plánovaný systém kontrol z pohledu územní samosprávy
– Omezování územní samosprávy z pohledu měst a obcí
Akce byla přenášena online na webu Senátu a byl z ní pořízen záznam. Zúčastnili se jí zástupci obcí a měst, představitelé krajských úřadů, poslanci, senátoři, zástupci ministerstva financí a ministerstva vnitra, zástupci Sdružení místních samospráv, Svazu měst a obcí, Asociace krajů, Sdružení obcí, slovenského Svazu měst a obcí a dalších institucí.
Konference byla hodnocena jako velmi přínosná a výstupy z ní budeme prezentovat.
Program a fotogalerie: https://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/90897/76167
https://www.senat.cz/cinnost/galerie.php?aid=24335

You may also like...