Posvěcení praporu SDH Lhotka u Berouna

V kostele nanebevzetí Panny Marie v Železné proběhlo posvěcení praporu SDH Lhotka, který hasiči pořídili z veřejné sbírky. S poděkováním za pozvání na tuto slavnost přeji, ať dlouho slouží jako záruka oddanosti službě bližnímu, obci i vlasti.

You may also like...