Kulatý stůl: Kultura paměti jako svébytná kulturní disciplína

Představitelé státních i neziskových institucí se zúčastnili 30. ledna 2024 kulatého stolu pořádaného pod záštitou místopředsedy Senátu PČR Jiřího Oberfalzera. Vedla se diskuse o tom, co je v naší zemi kultura paměti, co je politika paměti a co bychom mohli společně udělat pro to, aby měla respekt, prostor a rozvoj, jenž ji náleží. Zástupci neziskových institucí, muzeí a památníků diskutovali o možnostech vzniku nové platformy paměti, jež by měla upevnit žánr, napomoci lepší koordinaci a spolupráci na společných projektech, usnadnit kulturní diplomacii a hledat lepší podporu významných sezonních společných vzpomínkových aktivit. Ty mají velký význam pro připomínání historie mladým generacím přes příběhy a místa, která probouzejí jejich zájem o výklady o jejich poselstvích.

You may also like...