Česko čelí vylidňování obcí a propadu lokální ekonomiky, shodli se na tom řečníci na konferenci v Senátu

„Důležitá je spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem, akademickou sférou a místními komunitami při hledání efektivních cest k podpoře lokálních ekonomik, udržitelnému rozvoji obcí a regionů a zvýšení kvality života občanů,“ podtrhuje důležitost tématu místopředseda horní parlamentní komory Jiří Oberfalzer.

Konference se zaměřila na význam a strategii podpory lokálních ekonomik pro udržitelný rozvoj obcí a regionů. Mezi klíčové řečníky patřil například senátor a starosta obce Bolatice Herbert Pavera, který se věnoval tématu „Vylidňování venkova – Současná realita a cesty k řešení“. Ve svém projevu upozorňoval především na důležitost strategického plánování, spolupráce, sdílení zkušeností, ale především i spoluúčasti občanů. Neopomněl ale, že bez financí, ani lidí, rozvoj nemůže být úspěšný.

Jiří Ježek, vedoucí Střediska pro výzkum regionálního rozvoje Západočeské univerzity v Plzni, mluvil o smysluplném regionálním rozvoji. Vyzdvihl především otázku kvality života při respektování udržitelného rozvoje. „Dobré podmínky pro život jsou magnetem pro vysoce kvalifikovanou sílu a za tou jde kapitál,“ poznamenal Ježek ve svém vystoupení.

„Klíčové je personální obsazení měst a obcí lídrů s vizí, kterou mají odvahu ji naplnit. Nelze obejít přirozený vývoj lidstva, tedy urbanizaci,“ uvedla výkonná ředitelka Kanceláře Svazu měst a obcí ČR Radka Vladyková. Důležitá podle ní bude i spolupráce se soukromým sektorem. Vladyková ve svém příspěvku také upozorňovala na potřebu kvalitních a odvážných lídrů, kteří se nebojí změn a ustojí i reakce oponentů.

Ladislav Minčič diskutoval o „Prioritách podpory venkova a regionů z pohledu Hospodářské komory ČR“. Přednesl několik přístupů k podpoře venkova a regionů. Mezi ně by mělo patřit zmírňování sociální nerovnosti, upřednostňování podpory infrastruktury a v neposlední řadě i snižování administrativní zátěže, které též může podpořit lokální ekonomiku, stejně jako podpora digitalizace a technologického digitálního pokroku.

Konference také představila inovativní přístupy a řešení z praxe. Jedním z řečníků, který reprezentoval soukromý sektor, byl Petr Stuchlík, generální ředitel CorCo Systems a.s., který představil projekt Corrency jako cílený, transparentní a digitální nástroj pro rozhýbání lokální ekonomiky. „Pilířem projektu Corrency na podporu lokální ekonomiky je spoluúčast občanů, bez kterých nemůže fungovat žádná obec. Poskytujeme navíc efektivní nástroj pro práci s daty, které starostům přinášíme, jelikož bez dobrých dat není možné dělat dobrá rozhodnutí,“ řekl na konferenci Stuchlík.

Diskuse se dotkla i role vládních agentur a soukromého sektoru v podpoře regionální ekonomiky, přičemž vystoupili také zástupci České spořitelny či České pošty.

Účastníci konference se shodli na potřebě integrace různých nástrojů, a především silných strategií, včetně digitálních řešení a veřejně-privátních partnerství, k posílení lokálních ekonomik a podpory udržitelného rozvoje obcí a regionů. Konference zdůraznila význam spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem, akademickou sférou a místními komunitami při hledání efektivních cest k podpoře lokálních ekonomik a zvýšení kvality života občanů.

You may also like...