Rozloučení s Františkem Šedivým

V pátek 5. 3. 2021 se uskutečnilo poslední rozloučení s Ing. Františkem Šedivým, dlouholetým předsedou Klubu dr. Milady Horákové a bývalým politickým vězněm. „V úzkém kruhu rodiny a nejbližších přátel jsme vzpomněli na statečného člověka, který za celý život nikdy neuhnul z cesty pravdy a spravedlnosti. 12 let ve věznici na Mírově, v trestaneckém táboře v Jáchymovských dolech, táboře Vojna a Bitíz nedokázalo zlomit jeho charakter. Za demokracii bojoval až do posledních dní a usiloval o šíření pravdy o zločinech komunismu. Lidé jako on jsou nám nadějí, že se naše společnost dopracuje k životu ve skutečných lidských hodnotách,“ řekl místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer při zádušní mši v Řevnicích.

You may also like...