Tradiční Svatoludmilská pouť

Úmrtí významné osobnosti českých i křesťanských dějin svaté Ludmily si každý rok připomínají na Tetíně. Jde o symbolické místo, protože právě na zdejším hradišti byla v roce 921 zavražděna. Na její počest se i letos při Svatoludmilské pouti konala poutní mše svatá, po které následoval další, bohatý program.
Kromě setkání věřících a uspořádání doprovodných akcí je hlavním důvodem připomenutí odkazu Svaté Ludmily. Za tímto účelem před pěti lety vznikl unikátní projekt Svatá Ludmila 1100 let, který si klade za cíl tuto mimořádnou osobnost veřejnosti připomenout. Jedním z tradičních hostů pouti byl i místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer, který se podílí na projektu důstojných oslav 1100. jubilea na půdě Senátu, kde 1. října proběhne slavnostní vyhlášení Roku sv. Ludmily.

You may also like...