Slavnostní zahájení Roku sv. Ludmily

Ve Valdštejnské zahradě, která je součástí sídla Senátu, proběhlo ve čtvrtek, 1. října 2020, slavnostní zahájení Roku sv. Ludmily, kterým bude rok 2021. V příštím roce to bude přesně 1100 let od smrti zakladatelky přemyslovské dynastie, babičky a vychovatelky sv. Václava a první české světice.

Slavnostní akt zahájil místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer: „Osobnost svaté Ludmily je nejen úzce spjata s místem v mém regionu, ale její význam je celonárodní a sahá i za hranice naší země. Těší mě, že její odkaz je z iniciativy spolku založeného v obci Tetín uchováván a prezentován široké veřejnosti, a rád přispívám svým dílem k projektu důstojného uctění a připomenutí jubilea její mučednické smrti. Význam kněžny Ludmily při utváření základů české státnosti se promítá do vyhlášení roku 2021 Rokem kněžny Ludmily, jímž bude celý projekt, nad nímž převzal záštitu předseda Senátu a který zahrnuje mnoho společenských, kulturních a náboženských akcí a aktivit, v nadcházejícím jubilejním roce kulminovat. Slavnostní zahájení Roku sv. Ludmily v Senátu bude mít na této půdě pokračování v podobě dalších významných akcí spjatých s národními oslavami v rámci Roku kněžny Ludmily.“

Vznik projektu Svatá Ludmila 1100 let představil Martin Hrdlička, předseda spolku a starosta obce Tetín a připomněl, že byl založen již v roce 2015, protože jubileum vnímal jako příležitost k osvětě a připomenutí kněžny sv. Ludmily veřejnosti hned z několika úhlů pohledu – jako první české panovnice, první české pokřtěné ženy, babičky i vychovatelky sv. Václava a první české světice: „Po vřelém přijetí projektu v rámci našich zahraničních cest ale můžeme svatou Ludmilu směle nazývat i matkou národů. V minulém roce jsme se např. v Kyjevě setkali s dvěma nejdůležitějšími církevními představiteli země, a to vše za podpory ministra zahraničí Tomáše Petříčka.“

Ředitelka projektu Miroslava Janičatová dodala, že posláním spolku a projektu je péče o odkaz kněžny Ludmily v ohledech jeho uchovávání, šíření a prezentování široké veřejnosti, a to tak, aby v roce 2021 došlo k důstojnému uctění a připomenutí její smrti. Spolek poslání naplňuje skrze kulturní, společenské, odborné a duchovní aktivity, jako jsou například svatoludmilské poutě, vědecké konference, vydávání publikací, pořádání výstav a další. „V roce výročí plánujeme aktivity ve spolupráci s řadou státních institucí. Konkrétně mezinárodní konferenci na Univerzitě Karlově, vydání monografie ve spolupráci s Nakladatelstvím Lidové Noviny, národní ekumenickou pouť na Tetín nebo také usilujeme o příjezd papeže Františka v rámci jubilea do republiky. Jak velké ale oslavy ale nakonec budou, přímo závisí na finančním vstupu státu do národních oslav.“

V rámci slavnostního zahájení dále promluvil s pověřením ministra kultury Lubomíra Zaorálka Vlastislav Ouroda, náměstek pro řízení sekce kulturního dědictví a příspěvkových organizací Ministerstva kultury ČR, starosta města Mělník Ctirad Mikeš, prof. Martin Wihoda, který přiblížil sv. Ludmilu z pohledu historika, Zdeněk Wasserbauer, generální vikář Arcibiskupství pražského, a o hudební vstup se postarala sopranistka Markéta Böhmová za klavírního doprovodu Jana Máry. Zazněly árie z oratoria Svatá Ludmila od Antonína Dvořáka.

Zdroj: https://www.senat.cz/zpravodajstvi/zprava.php?ke_dni=2.10.2020&O=12&id=3045&from=V

You may also like...