Kulatý stůl Vyšetřování smrti Jana Masaryka

Místopředseda Senátu Parlamentu ČR Jiří Oberfalzer ve spolupráci s Muzeem paměti XX. století a Společností pro výzkum zločinů komunismu pořádal dne 16. června 2020 od 9 do 12 hodin ve Frýdlantském salonku Valdštejnského paláce kulatý stůl Vyšetřování smrti Jana Masaryka.
Kulatý stůl reflektoval dosavadní výsledky vyšetřování z let 1948–2004, analyzoval důležité dokumenty, přemýšlel o potenciálních dalších důkazních materiálech a poskytl tak možnost hlubšího zamyšlení nad životem a osudem ministra zahraničních věcí ČSR Jana Masaryka. Zúčastnili se ho také pamětníci té doby a podali zajímavá svědectví.
V říjnu 2019 zahájilo Městské státní zastupitelství v Praze v pořadí páté vyšetřování jeho smrti. Dosavadní šetření končila širokým rozptylem možností, sebevraždou počínaje přes nešťastnou náhodu po různě provedené a motivované verze vraždy. Odborníci, kteří se kulatého stolu zúčastnili, diskutovali o tom, jak relevantní jsou argumenty pro zahájení nového vyšetřování, respektive co všechno ještě nevíme o konci života nejpopulárnějšího československého politika své doby.

You may also like...