Slavnost stromů, Tu Bi-Švat a Masarykův les v Izraeli

U příležitosti Svátku stromů (Tu bi-švat) se v pondělí 10. února 2020 konal v Arcibiskupském paláci v Praze slavnostní večer, jehož hostitelem byl kardinál Dominik Duka a spolupořadatelem Senát Parlamentu ČR, který jsem na této slavnosti zastupoval. Promluvil jsem o píli a úsilí lidí, kteří se zasloužili, za uplynulé více než století, o přeměnu bažin a úhoru v úrodnou půdu a o jejich nezlomném úsilí tuto obdělanou půdu ubránit. Slavnostním přípitkem na obnovu Masarykova lesa v Izraeli a na počest všech, kteří se o les starají, i na ty, kteří na les přispívají, ukončila slavnostní část Michaela Vidláková, dcera Jiřího Laušera, zakladatele kibucu Sarid. Co a kde je Masarykův les? Na počest T. G. Masaryka a jako dar k jeho 80. narozeninám byl v dubnu 1930 jako symbolické gesto díků za jeho zásluhy v boji proti antisemitismu vysázen jeden z prvních lesů, který byl pojmenován po tomto státníkovi. Les z olivovníků, sosen a cypřišů vznikl na základě sbírky organizované Československým výborem Židovského národního fondu a nachází se nedaleko kibucu Sarid, založeného emigranty z Československa a východní Evropy. Na les se pak ale zapomnělo a byl znovuobjeven až před několika lety. Teď na jeho obnově pracují dobrovolníci a Židovský národní fond se snaží získávat prostředky na jeho kompletní revitalizaci a výsadbu nových stromů. Účastníci oslavy svátku Tu bi-švat zakoupením vstupenky ve výši ceny dvou stromů získali pamětní list. Vítám tuto iniciativu, a proto jsem přispěl částkou na třicet nových stromů.

You may also like...