Rozloučení se zesnulým předsedou Jaroslavem Kuberou

Budova Rudolfina se v podvečer dne státního smutku 3. února 2020 zaplnila stovkami významných osobností českého veřejného života, které přišly uctít památku předsedy horní komory parlamentu Jaroslava Kubery. Při této příležitosti měl Jiří Oberfalzer čest pronést závěrečný přípitek: „Odejde-li člověk, kterého jsme milovali, zahalí nás hluboký smutek. Smrt je prostě nevratná. Ale lidský život je už takový, že časem každá bolest ustoupí. A, v případě Jardy určitě, ji vystřídá radost. Radost, že jsme měli to štěstí potkat a zažít tohoto jedinečného člověka a doprovázet ho na jeho cestě životem. To byl veliký dar. A za dar se sluší poděkovat. Jardo, děkujeme.“ Na pietním shromáždění zahrála Severočeská filharmonie Teplice, s níž byl dlouholetý starosta a primátor Teplic spjat. V závěru přítomné publikum dojala unikátní archivní nahrávka skladby Mackie Messer v podání samotného Jaroslava Kubery.

Na přípravách pietního shromáždění se podíleli i další dlouholetí přátelé a spolupracovníci Jaroslava Kubery. Program zahájil bývalý senátor Tomáš Töpfer a hlavního řečníka Přemysla Sobotku doplnili krátkou osobní vzpomínkou také houslový virtuos Václav Hudeček a šéfdirigent teplické filharmonie Charles Olivieri-Munroe. Minimalistickou scénu ve Dvořákově síni, které dominovala ze stropu zavěšená česká státní vlajka a velkoformátová fotografie Jaroslava Kubery z jeho posledního veřejného vystoupení na stranickém sjezdu, navrhli architekti Josef Pleskot a Eva Vopatková. Květinové aranžmá citlivě doplňující scénu realizoval Mario Wild. Režie a dramaturgie se ujal současný místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer společně s ředitelem sekretariátu Jaroslava Kubery Petrem Kostkou.

You may also like...