Stříbrná medaile Senátu pro Jana Lormana

U příležitosti Dne české státnosti byly v Hlavním sále Valdštejnského paláce slavnostně předány stříbrné pamětní medaile předsedy Senátu. Jedním z oceněných byl MgA. Jan Lorman, kterého pro jeho dlouholetou, vytrvalou a ve vší skromnosti vykonávanou práci zejména pro seniory navrhl k ocenění místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer.  Za svou celoživotní vytrvalou práci, zahrnující významné projekty na pomoc seniorům a sociálně znevýhodněným byl pan Lorman již několikrát oceněn a získal čestné uznání, zasloužil by si však i ocenění nejvyšší; zatím však návrh na udělení státního vyznamenání nebyl prezidentem přijat.

Pan MgA. Jan Lorman je synonymem „ochránce seniorů“. Nejprve jako dobrovolník, později na plný úvazek se až do dnešní doby věnuje péči o seniory a naplňuje svou vizi pečovat o jejich důstojný život ve stáří. Je zakladatelem a dlouholetým ředitelem organizace ŽIVOT 90, největší neziskové organizace zaměřené na pomoc seniorům v ČR.

You may also like...