Vzpomínka na dětské oběti lidické tragédie

V pátek 14. 6. jsem měl tu čest pronést krátký proslov u příležitosti konání děkovného koncertu „Pro Lidice“ na nádvoří Muzea Lidice v rámci pietních aktů připomínajících stále živou vzpomínku na lidickou tragédii. Projevili jsme tak úctu obětem i těm, kteří tragédii přežili a jsou mezi námi. Po slavnostním zahájení zazněla státní hymna v podání dětských pěveckých sborů a koncert byl zakončen čtením jmen 88 zavražděných lidických dětí a rozsvěcením svíček na místech původních lidických domů. Slavnostního koncertu se zúčastnila i čestná občanka Lidic Edna Gómez Ruiz z Mexika, která celý svůj život zasvětila propagaci české kultury a historie Lidic mezi dětmi a obyvateli Mexika a spolupodílí se na organizaci pietní vzpomínky na Lidice v Mexiku.

You may also like...