O nové webové stránky senátu – Soutěž pro středoškoláky

Se současnou podobou svých webových stránek už senát není spokojen. Rozhodl se ji proto obměnit. O spolupráci žádá střední školy. Soutěž o novou podobu prezentace senátu na internetu je určena právě jim. O bližší informace jsme požádali senátora Jiřího Oberfalzera (ODS), předsedu stálé komise senátu pro sdělovací prostředky, který přizval i své spolupracovníky – tajemníka této komise Jana Jakoba a Květoslavu Kozákovou z tiskové odboru.

Proč jste se rozhodli webové stránky změnit?

J. Oberfalzer: Iniciativa přišla od předsedy senátu Přemysla Sobotky. Cíl je jasný – oživení webových stránek, jejich funkční i vizuální modernizace a pomoc současné koncepci práce a zlepšování postavení a reputace horní komory. V neposlední řadě také větší otevření senátu veřejnosti. Aby měli lidé o naší práci větší povědomí.

Co vás přivedlo k tomu, abyste se obrátili na středoškoláky? Je tu přece dost profesionálních studií, která se tvorbou webových stránek zabývají.

Přiznám se, že vyhlásit soutěž byl můj nápad. Při různých příležitostech jsem se přesvědčil, že právě tato forma často přinese zajímavé myšlenky, nestandardní řešení. Čímž samozřejmě na instituci, kterou prezentuje, víc upozorní. Přiměje širší okruh lidí, aby se seznámili s jejím fungováním, aby o ní přemýšleli.

Měl jste na mysli konkrétní typ středních škol? Prohlížel jste si jejich webové stránky?

Zatím ne, ale předpokládám, že například některé výtvarné školy s novými médii pracují, že i na dalších školách se počítačová grafika nebo digitální výtvarná disciplina rozvíjí. Mnohé školy mají ve svých učebních plánech informatiku, na dalších určitě pracují minimálně zájmové kroužky, které se zabývají internetem, konstrukcí stránek. Co však vím stoprocentně, je to, že mladí lidé mají dobré nápady. Ještě nejsou svázáni různými výtvarnými školami nebo styly, ani předsudky.

Propozice říkají, že se do soutěže mohou přihlásit žáci středních škol všech typů – jednotlivci i kolektivy. Platí to i pro studenty, kteří ve svém volném čase navštěvují II. cyklus základních uměleckých škol? Na některých se výtvarný obor počítačové grafice věnuje.

Soutěž jsme spojovali s běžnými středními školami především proto, že nejde jen o vzhled stránek, ale i o jejich obsah. Ale určitě to neznamená, že by do ní základní umělecké školy nemohly vstoupit.

Čímž jsme se dostali k obsahové stránce soutěže. O jaké informace se mohou studenti při tvorbě stránek opřít?

Jestli máte na mysli, jakou přípravu studentům poskytneme, pak musím říci, že žádnou. A to zcela záměrně. Otevřeně přiznáváme, že prostřednictvím soutěže chceme studenty přimět k tomu, aby se o naši instituci více zajímali. Aby pochopili její smysl a postavení, aby si zjistili, jak funguje. Předpokládáme, že se podívají na současné webové stránky, kde se dovědí všechno, co potřebují. Najdou tam popis činnosti senátu, konkrétní kroky, které komora podniká – to znamená usnesení a různá rozhodnutí. Je tam také senátní časopis, informace o různých akcích nepolitického charakteru, které se zde konají. Jde o jeden zdroj, nemělo by to být složité.

Musí zůstat jen v obsahových mantinelech současných stránek, nebo si mohou si vymyslet cokoli, o čem se domnívají, že by uživatele stránek mohlo zajímat?

Přesně tak. Očekáváme od mladých lidí nejen vizuální, ale i obsahové nápady, které půjdou nad rámec uvažování obvyklých dodavatelů těchto služeb. Třeba přijdou s něčím zajímavým, co by profesionální agenturu nenapadlo.

Od kdy se soutěž rozbíhá?

J. Jakob: Mohou začít pracovat ihned. Tiskový odbor již rozeslal e-mailem podmínky soutěže na všechny střední školy, informace odešla poštou i na všechny krajské úřady. Jsou umístěny také na webových stránkách senátu (www.senat.cz). Uzávěrka soutěže je 15. ledna 2006.

Určují podmínky i technické parametry?

K. Kozáková: Technické podmínky jsou pouze doporučující – a to včetně užití znaků senátu, což jsou jednak „lvi“ z historického reliéfu a potom logo senátu – známé „esko“. Nikde není řečeno, zda a kde mají být užity. Chceme, aby tvůrci stránek měli maximální volnost. Aby ani podoba loga nebránila výtvarnému řešení. Jde o to, aby studenti dokázali, nejen jak umějí pracovat s informačními technologiemi, ale také jak jsou schopni se orientovat v politickém životě, jaké jsou jejich představy o smyslu a fungování zákonodárných orgánů.

TEXT A FOTO JAROSLAVA ŠTEFFLOVÁ

You may also like...