Místopředseda J. Oberfalzer hostil vernisáž výstavy Kněžna sv. Ludmila v Senátu

V letošním roce si připomínáme významné výročí – 1100 let od zavraždění první české kněžny sv. Ludmily. V Senátu se k této příležitosti pořádá celá řada akcí, z nichž většinu hostí místopředseda Jiří Oberfalzer. Nejnověji se jedná o dvě výstavy s titulem Kněžna sv. Ludmila.

Osobnost historicky první doložené ženy, panovnice, světice a babičky v českých dějinách mohou zájemci lépe poznat na výstavě ve Valdštejnské zahradě a v Mytologické chodbě Senátu ČR. Výstava Kněžna sv. Ludmila seznámí diváky na dvanácti panelech s původem panovnice i s jejím mužem Bořivojem. Příběh je zasazený do souvislostí, diváci tedy získají i informace o situaci v 9. a 10. století na našem území, příchodu křesťanství i politice a vládě prvních Přemyslovců. Pořadatelem je spolek Svatá Ludmila 1100 let, jehož posláním je péče o odkaz české světice.

Ludmila – podle legendy matka šesti dětí, která se vdávala patrně v patnácti letech a ovládala soudobou politiku, významně ovlivnila budoucnost naší země. Výstava jejím životem provází a popisuje také vraždu Ludmily na Tetíně i moderní svatoludmilský kult. Babička a vychovatelka sv. Václava, sv. Ludmila se stala za 1100 let od své mučednické smrti legendou. První česká a slovanská světice inspiruje dodnes. „Výstava vlastně ukazuje, že život Ludmily se příliš nelišil od života ostatních obyvatel té doby, pravděpodobně neměla výrazná privilegia. Zprostředkovává také obraz kulturního a společenského života od raného středověku po současnost, příběh Ludmily je tedy takový příběh českých dějin,“ říká Miroslava Janičatová, ředitelka spolku Svatá Ludmila 1100 let.

Záštitu nad výstavami i dalšími akcemi v Senátu přijal předseda Miloš Vystrčil a konají se za podpory místopředsedy Senátu Jiřího Oberfalzera. „Český Senát se systematicky věnuje událostem i osobnostem české historie. Snaží se je připomínat a pořádat k nim odborná kolokvia. 1100. výročí zavraždění sv. Ludmily je také příležitostí připomenout veřejnosti tuto mnohavrstevnou osobnost českých dějin. Na půdě Senátu již proběhlo několik akcí, které upozornily na události připravované k tomuto výročí. Před námi jsou další, o nichž chceme informovat. Senát věnuje osobnosti sv. Ludmily zvláštní pozornost, což je patrné i z toho, že záštitu všem těmto akcím poskytl předseda Miloš Vystrčil. Mně osobně je svatá Ludmila blízká i proto, že její životní pouť skončila v půvabné obci mého obvodu Tetíně, kde je dodnes cítit duchovní odkaz počátků křesťanství v českých zemích,vyjádřil se místopředseda Jiří Oberfalzer, který na půdě Senátu hostí většinu akcí k výročí sv. Ludmily.

O osobě sv. Ludmily toho příliš nevíme. Jisté není například místo, odkud pocházela, zda to skutečně bylo z okolí Mělníka. Kosterní pozůstatky historikům ukázaly, že to musela být silná žena, což prozrazuje i věk její tragické smrti – na tu dobu jí bylo zhruba 60 let. „Antropologové zjistili z náznaků, že měla mírný předkus, což je typický jev pro nejstarší generace Přemyslovců – pravděpodobně to tedy byla ona, kdo výrazně ovlivnil vzhled rodu. K tomu i navenek neznatelné, ale rovněž pro Přemyslovce typické srůsty lebečních švů,“ upřesňuje zajímavosti Jakub Izdný z Univerzity Karlovy. Legendy hovoří o tom, že se Ludmila vdávala asi v 15 letech a měla asi šest dětí (3 syny a 3 dcery). Po Čechách existuje mnoho drobných kaplí a míst spojených se sv. Ludmilou. Přestože není možné historicky doložit konkrétní souvislosti, svědčí to o oblibě kultu této osobnosti.

Výstava ve Valdštejnské zahradě bude k vidění do 31. srpna 2021. Expozice v Mytologické chodbě Senátu ČR do 17. října 2021.

(S použitím tiskové zprávy k vernisáži výstav)

You may also like...