TV Prima, Jiří Oberfalzer: K věci

Moderátor (Štěpánka Duchková):
Pane senátore, teď tedy proti sobě stojí dva návrhy. Ten vládní, který chce spojit referendum o euroústavě s volbami do poslanecké sněmovny a ten, který má ODS, tedy jednorázové referendum. Řekněte, naleznete nějaký kompromis a nebo nakonec opravdu bude euroústavu ratifikovat parlament.

Jiří Oberfalzer /ODS/, senátor:
Pokud jde o obsah toho našeho návrhu zákona o jednorázovém referendu ve věci evropské ústavy, tam jsme schopni hledat nějaké kompromisy v diskusi, která zatím proběhla v senátu. Jsou identifikovány body, ve kterých by nakonec ODS byla ochotná přistoupit na kompromisy. Je ale jeden bod, ve kterém pravděpodobně nebudeme souhlasit a to je právě otázka konání referenda souběžně s parlamentními volbami.

Moderátor (Štěpánka Duchková):
Co vám se na tom konkrétně nelíbí?

Jiří Oberfalzer /ODS/, senátor:
My se domníváme, že zaprvé rozhodnutí o další míře, prohloubení a rozšíření evropské integrace je zásadní otázka, která by neměla být zamíchána do jiné politické agendy, takže to je jedna věc. Toto rozhodování je důležité a zásadní. A druhá věc je, že parlamentní volby jsou do značné míry také jakýmsi vyúčtováním působení současné vládní koalice a my bychom byli velice neradi, aby se evropská problematika stala jakousi zástěrkou nebo záclonou, za kterou by se schovalo počínání vlády vedené sociální demokracií.

Moderátor (Štěpánka Duchková):
Jednou z těch námitek příznivců obecného referenda je proč zatěžovat lidi dvojími volbami?

Jiří Oberfalzer /ODS/, senátor:
Rozumím tomuto argumentu. Jistě se objeví otázky výdajů. Já si ale myslím, že ten argument, který jsem řekl, je do té míry silný, že si to Česká republika může a musí dovolit, aby to rozhodování bylo opravdu kvalitní a kvalifikované a aby občané věděli, že rozhodují o této věci a nikoliv o celé řadě dalších.

Moderátor (Štěpánka Duchková):
Podle průzkumů by to zavedením všelidového hlasování přivítalo 83 procenta lidí. ODS tedy nevyslyší hlas lidu?

Jiří Oberfalzer /ODS/, senátor:
My máme v tomto ohledu názor v podstatě konzistentní a my prostě nejsme příznivci referenda, nejsme příznivci obecného referenda, teda abychom si rozuměli nejsme příznivci toho, abychom o každé záležitosti rozhodovali lidovým hlasováním a to je určité nebezpečí zákonu o obecném referendu. Jsou země v Evropě, které referendum mají zakotveno v ústavě. Nejvíce to využívá například Švýcarsko. A jsou země, kde to není, to je například Holandsko. Nedávno jsme se zástupci holandského senátu sešli a znovu nám potvrdili, že jsou nepříznivci referenda a že si přijali zvláštní zákon jenom na referendum o přijetí evropské ústavy.

Moderátor (Štěpánka Duchková):
Pokud bude referendum k euroústavě, kdy by mělo být?

Jiří Oberfalzer /ODS/, senátor:
Tak dobře víte, že v našem návrhu je, aby se nekonalo půl roku před volbami. Čili jinými slovy, aby nesplynulo s volební kampaní do parlamentních voleb, čili mělo by být předtím nebo potom. Když jsem mluvil o těch kompromisech, tak jedním z kompromisů je taky délka této ochranné lhůty například, čili náš návrh je půl roku, ale myslím si, že jsme ochotni jednat i o nějakém zkrácení, aby nevznikalo nebezpečí, že by se z termínových důvodů to referendum třeba nepodařilo uskutečnit. Čili my bychom byli, když ale mám opovědět úplně přímo na vaši otázku, my bychom byli nejradši, kdyby se uskutečnilo na podzim tohoto roku a nebo časně z kraje příštího roku.

Moderátor (Štěpánka Duchková):
Jakou předpokládáte účast?

Jiří Oberfalzer /ODS/, senátor:
Těžko říci. Rozumím vaší otázce, protože účast v některých typech voleb systematicky klesá v České republice. Nicméně účast o členství v EU o našem přistoupení do EU byla velice vysoká. Já si myslím, že to bude otázka kampaně a otázka působení na veřejnost, aby si uvědomili, že rozhodnutí o evropské ústavě je dalším významným krokem v evropské integraci, bude měnit postavení České republiky EU a že se toho hlasování zúčastní.

Moderátor (Štěpánka Duchková):
Chystá se tedy ODS občanům doporučit, aby ústavu odmítli?

Jiří Oberfalzer /ODS/, senátor:
Máme samozřejmě docela bohatou diskusi vnitrostranickou o této záležitosti. Je mezi námi řada velmi silných kritiků, je mezi námi i řada celkem umírněných názorů. My jsme zejména.

Moderátor (Štěpánka Duchková):
Vy patříte kam?

Jiří Oberfalzer /ODS/, senátor:
Já jsem řekněme mírnější, ale mám hodně kritických výhrad také. To neznamená, že jsem bezvýhradní optimista v této záležitosti. Nicméně náš postoj je, že je třeba lidem opravdu vysvětlit o jaké změny vlastně půjde bude-li evropská ústava přijata a jakým způsobem se změní postavení, čili vlastně suverenita České republiky tímto rozhodnutím. A objektivní informace, které musí být samozřejmě za obě strany, to už si myslím, že je hlavní úkol kampaně. A já nevím, jestli máme ještě vteřinu, tak se zmíním o jedné zajímavé věci, v některých zemích tak postupují, že peníze, které vláda vyčlení na tu kampaň k této otázce, tedy k tomu referendu, jsou rovnoměrně rozděleny mezi zastánce obou táborů. A já se velmi přimlouval, aby to u nás bylo třeba jako v Holandsku, kde dali na zastánce i odpůrce evropské ústavy stejné prostředky, aby mohli na veřejnost působit a dávat jim přehled o svých názorech.

Moderátor (Štěpánka Duchková):
Tak už jste odpověděl na moji poslední otázku, kterou jsem vám chtěla dát, jste mě předběhl. Díky za rozhovor pane senátore. Na shledanou.

Jiří Oberfalzer /ODS/, senátor:
Děkuju, na shledanou.

You may also like...