Aktuální životopis Jiřího Oberfalzera

Narodil jsem se v Karlových Varech.

Vystudoval jsem Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze

Po krátké zastávce v oboru učitelství M-F jsem zakotvil v n.p. Geofyzika, závod Praha, kde jsem až do roku 1989 pracoval v terénním výzkumu.

V prosinci 1989 jsem se zapojil do práce v Koordinačním centru Občanského fóra v Praze. V únoru 1990 jsem posílil redakční tým týdeníku Forum a v září 1990 jsem nastoupil do tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky Václava Havla. Zde jsem byl v pozici ředitele odboru až do ledna 1993.

V tomto roce jsem absolvoval tříměsíční stáž u National Forum Foundation ve Washingtonu zaměřenou na média a tiskové služby.

V roce 1993 jsem spoluzakládal nadaci Patriae, kterou jsem vedl až do roku 1999.

V roce 1999 jsem nastoupil do vedení British American Tobacco v České republice.

V roce 2004 jsem byl zvolen senátorem za obvod Berou a Praha-západ.

V roce 2018 jsem se stal místopředsedou Senátu.

V Senátu jsem působil v Evropském výboru, Ústavně právním výboru a ve Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu a lidská práva. Několik let jsem vedl Stálou komisi pro sdělovací prostředky a také jsem předsedal Mandátovému a imunitnímu výboru.

V roce 2010 jsem kandidoval i do zastupitelstva Králova Dvora a získal třetí největší počet hlasů. Od té doby jsem v radě města a v posledním období i jedním z místostarostů.

V roce 2004 jsem založil nadační fond Letorosty, který dosud podporuje dobročinnost, kulturní a společenské akce a spolkovou činnost. Za dobu svého působení přinesl do regionu víc než 17 milionů. Zorganizoval také 11 ročníku hudebního festivalu Berounské Letorosty.

You may also like...