Rozhovor pro Tetínský zpravodaj

TZ: Byl jste zvolen do nového vedení Senátu, jak vnímáte svou roli místopředsedy Senátu?

JO: Role je dána jednacím řádem. Místopředseda je členem organizačního výboru, který určuje činnost Senátu, podílí se na řízení schůzí a zastupuje předsedu při různých diplomatických, protokolárních akcích a zahraničně politických jednáních.

Rád bych mimo rámec těchto povinností také pořádal různá slyšení nebo kulaté stoly na podporu obrany demokracie, prohlubování historické paměti národa a prosazování zdravého rozumu ve správě věcí veřejných.

TZ: Máte nyní více zodpovědnosti než dříve?

JO: Ano.

TZ: Je Senát důležitým orgánem pro fungování parlamentní demokracie u nás?

JO: Nechci opakovat už otřepanou tezi o obraně ústavnosti. Jestli se v dřívějších letech zdál Senát jako zbytečný přepych, v dnešních dnech je již každému myslícímu člověku zřejmé, že zachování demokratických principů a občanských svobod není dáno samo sebou navždy. Komunisté se vlamují do vlády, nacionální SPD číhá, aby je mohla nahradit, a Andrej Babiš se zajímá jen o svůj ekonomický prospěch a neomezenou moc. Prakticky ovládl represivní orgány státu, pomocí EET a jiných praktik finanční správy má již monopol na ekonomické informace a decimuje podnikatelskou sféru. Směřuje zemi do podoby centrálně ovládaného kartelu. A nebudeme-li dostatečně bdělí, můžeme brzy zjistit, že už nám náš stát vlastně nepatří.

TZ: Chová se současná vládní koalice zodpovědně, co se veřejných financí týče?

JO: Nechová, netvoří rezervy na horší časy, nedbá o ozdravení státních financí, neřeší problém demografické bomby, která za pár desítek let může zcela zlikvidovat důchodový systém. Teprve nyní, když se rapidně zhoršily odhady budoucího vývoje, začíná uvažovat o snížení provozních nákladů státu – dosud je bez starostí markantně zvyšovala.

TZ: Minulý rok na podzim proběhly komunální volby, jak hodnotíte výsledky ve vašem senátorském volebním okrsku, tedy Berounsku?

JO: Celkově jako příslib změny trendu. V mnoha místech zůstal podobný poměr sil jako dosud, ale leckde posílily strany, které představují opozici k současné vládní formaci. Posiluje i ODS. Nemohu nezmínit, že u nás – v Králově Dvoře – jsme získali přes 50 % všech hlasů. Trvalou podporu máme v Nižboru, mírně se lepšíme v Berouně, kde je výsledkem povolebních jednání pozice starostky Soni Chalupové za ODS.

Určitě stojí za zmínku také výsledky senátních voleb. ODS získala 10 mandátů z 27, což je 37 %. To je velké vítězství.

TZ: Je spolupráce mezi obcemi důležitá?

JO: Spolupráce mezi obcemi je v celé řadě ohledů důležitá. Tam, kde mají obce společné zájmy, mohou ve spolupráci posílit tlak na úřady a krajskou samosprávu a lépe prosazovat své cíle. Nemalý význam má spolupráce obcí na pěstování regionální identity a posilování odpovědnosti k historickému odkazu našich předků.

TZ: Vracíte se rád na Tetín?

JO: Tetín je moje oblíbené místo. Má nesmírné přírodní kouzlo, ale také spirituální náboj. Je to malá obec, ale cítíte zde hlubokou historii našeho národa.

TZ: Co se Vám nejvíce na Tetínu líbí?

JO: Nejraději mám pahorek se starým hřbitovem a kostelíkem sv. Jana Nepomuckého. Od hřbitovní zdi je krásný výhled na Berounku i na Beroun. Taky nikdy nevynechám příležitost zastavit se na chvíli na ostrohu s pozůstatky hradu Tetín a s malebným výhledem na meandry naší řeky.

Hodně na mě působí ten počet církevních staveb na tak malém území, kostel sv. Kateřiny i kostel sv. Ludmily. Přitom každá má svůj ráz i duchovní poselství.

S uznáním také sleduji, jak rodina Durasova zvelebuje zámeček a celý statek, včetně sounáležících polností.

TZ: Má smysl si v současné době připomínat naše české a evropské kořeny?

JO: Má to velký smysl. To jsou hodnoty, které náš národ tvoří. Pokud by nám zůstalo jen teritorium a každodenní chléb, národ by se vyprázdnil a brzy by se stal opět hříčkou v rukou mocných.

TZ: Přispívá k tomu i projekt Svatá Ludmila 1100 let?

JO: Samozřejmě. Christianizace a zápas o přináležitost k západní evropské civilizaci, to jsou hlavní témata doby sv. Ludmily. A když si uvědomíme, jakou cestou náš národ od té doby prošel a co bolesti a strádání a ponížení musel unést, aby se konečně dostal zpět do tohoto civilizačního okruhu, musíme hledět s úctou na tuto dávnou panovnici, která stála u začátků této pouti.

Oceňuji vedení obce, s jakou energií připravuje oslavy tohoto významného výročí.

TZ: Lidé si vás mohou z televize pamatovat nejen z politických debat, ale i z pár filmů/seriálů, například z filmu Rašín, kde jste hrál velice důležitou postavu československých dějin Antonína Švehlu – jaké to je, hrát politika?

JO: V tom není žádný velký rozdíl, každý politik je také člověk, to jen časový odstup nám z těchto lidí postupně dělá „pomníky“. Švehla byl mimořádný člověk a mimořádná osobnost. Zapálený pro samostatný stát a skromný „dělník“ tohoto cíle. Víte, že ministerské a premiérské platy nikdy neutratil? Rodina je nalezla všechny v zásuvce jeho pracovního stolu v Hostivaři. Žili z výnosů rodinného statku, který asi více řídila jeho žena, protože hlava rodiny se plně oddávala politice.

TZ: Máte v plánu nějaké další filmové angažmá?

JO: To ani nemůžu, role přidělují režiséři. Snad ještě něco přijde.

 

 

You may also like...