Co přinese novela RUD pro obce na Berounsku?

Senát přijal novelu zákona o rozpočtovém určení daní, která přinese nové prostředky pro plošný rozvoj obcí, měst a venkova obecně napříč republikou. Hlasoval jste pro tuto novelu? Co v praxi přinese venkovu? Promítne se to i do příjmů Berouna, Hořovic a měst podobné velikosti? Na co budou moci býtprostředky využity? Uveďte příklad rekonstrukce něčeho z našeho regionu, u čeho nebylo dosud možno dosáhnout na dotace.

Jiří Oberfalzer:

Pro návrh této novely jsem hlasoval a velmi rád. Zlepšení financování obcí jsem měl vždy ve svém programu. V minulém období byl učiněn malý krůček ve zlepšení rozpočtů těch nejmenších obcí. Teď došlo na všechny obce našeho regionu.

Napříč politickým spektrem schválil senát 16. srpna novelu zákona o rozpočtovém určení daní, tedy vlastně zákon o financování obcí. Po několika letech politických jednání, v nichž se hledal kompromis mezi těmi, kdo chtěli více podpořit ty nejmenší obce, a těmi, kteří zase hájili nároky velkých měst, je tak konečně otevřena cesta ke zlepšení rozpočtů naprosté většiny obcí v republice. Menší finance dostanou ty největší města, Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc,  a také některé malé obce s velkými katastry.

Rozpočty nyní určuje počet obyvatel, velikost katastru (ale ta je započítávána menším procentem než dosud) a také počet dětí v mateřských školách. Tím se zohledňuje, jaké služby obec poskytuje svým obyvatelům a jaké území spravuje.

Dobrá zpráva je, že v našem okrese si polepší všechny obce bez výjimky. Rozpočty obcí budou v drtivé většině navýšeny v rozsahu 20-40%.

Největší procentní navýšení zaznamenají Broumy, Cerhovice, Komárov, Liteň, Loděnice, Lochovice, Suchomasty, Tmaň, Zdice a Žebrák. Rekord má Osov s navýšením o 61%.

V nominální hodnotě přibude do rozpočtu nejvíc Berounu (24,5 mil. Kč), Hořovicím a Královu Dvoru (přes 14 mil.). Zdice dostanou o 10 mil. víc, okolo 6 mil. se přilepší Komárovu a Žebráku a zhruba 4,5 mil. Hostomicím a Loděnicím.

Přes 3 miliony naroste rozpočet v Cerhovicích, Hýskově, Chyňavě, Litni, Lochovicích, Nižboře a v Zaječově.

V úhrnu pak dostanou obce našeho okresu o 161 mil. Kč víc než dosud.

Schválení tohoto zákona jsme si mohli ověřit, že se tak rozhádaná politická scéna přece jen umí shodnout, když jde o skutečně věcnou záležitost, pokud se nikdo nesnaží udělat z ní nástroj volebního boje.

Zvýšené rozpočtové prostředky využijí obce podle svého uvážení. Budou moci více investovat do vlastní infrastruktury nebo do služeb obyvatelstvu.  Tradičně málo peněz je například na místní komunikace, chodníky, ale také na investice ve školách.

Větší rozpočty také umožní obcím čerpat úvěry na investice, budou moci více splácet. Usnadní se také financování spoluúčasti u nejrůznějších dotací. Řada obcí nedosáhla na některé dotace právě z toho důvodu, že neměla prostředky na pokrytí té části investice, kterou dotace nezahrnuje (např. nezapočitatlené náklady), nebo na dofinancová částky, kterou dotace nepokrývá.

(Zdroj: Podbrdské noviny)

You may also like...