Třetí návrat chotečských zvonů

Chotečské zvony byly odlity v roce 1697 a přes jejich „neposedný“ osud se jako zázrakem uchovaly pohromadě vzdor všem světovým i místním katastrofám.

Přežily událost z r.1856, kdy dle legendy do levé věže kostela udeřil blesk, věž shořela a zřítila se. V době první světové války byly sejmuty a měly být roztaveny na zbraně. Podařilo se je však zachránit, a tak se po válce vrátily do svých věží. Po dvaceti letech vypukla druhá světová válka. Zvony byly opět odvezeny až na ten nejmenší. Kde byly zvony po celou dobu války uschovány, se nezjistilo. Po válce se zase vrátily a v září 1945 byly opět zavěšeny do věží.

Po roce 1948 však přišla doba, která církevním objektům nepřála, kostel začal chátrat, byl několikrát vykraden, až roku 1985 páter Hlaváček z farnosti Třebotov-Radotín rozhodl chotečské zvony potřetí demontovat a převést na Farní úřad v Radotíně, kde byly osazeny do věže. Vypadalo to, že zvony se již nikdy nevrátí a kostel sv. Kateřiny se pomalu rozpadne.

V roce 1999 se chotečští společně pustili do záchrany. Po osmi letech se podařilo zrekonstruovat celý plášť kostela a střechu, byly vráceny oltářní obrazy a jiný inventář. V loňském roce se naskytla možnost vrátit chotečské zvony zpět do kostela sv. Kateřiny.
Tak se v sobotu 23. května ukončila jejich pouť na chotečském náměstí u sochy sv. Kateřiny.

Jejich navrácení do věží a instalace automatického zvonění si však ještě vyžádají značné prostředky. Občané mohou na tyto výdaje přispět buď do kasičky v podobě makety „Kostela sv. Kateřiny “ v obci Choteč nebo vkladem na konto určené pro chotečské zvony, č.ú. 142467319/0800, Čs.spořitelna a.s.Praha 5-Radotín, IČO 70131694

Zvony jsou celkem tři : nejmenší „Sv.Barbora “ váží 75 kg, „Sv.Václav “ váží 200 kg, a největší „Sv.Kateřina “ 400 kg.

You may also like...