Senátor gratuloval Dělnické besedě Havlíček v Řevnicích

oberfalzer-neformální_

Dělnická beseda Havlíček v Řevnicích oslavila v červnu 110. výročí nepřetržitého trvání spolku. K tomu ji s finanční podporou pro další činnost poblahopřál také senátor Jiří Oberfalzer.

V sobotu 14. června 2014 v dopoledních hodinách průvod krojovaných spolků Vltavan z Purkarce, Davle, Štěchovic a Prahy v čele s hudbou Křídlovanka prošel z parkoviště u Lidového domu do Školní ulice, kde proběhlo jejich oficiální uvítání. Po uvítání dalších spřátelených spolků se uskutečnila slavnostní schůze v sále Lidového domu. Po úvodním slovu předsedy bratra Jaroslava Kutmana a po uctění památky zesnulých jednatel spolku bratr František Dusík přednesl zprávu o bohaté historii našeho spolku. Součástí programu bylo morální ocenění členů spolku Havlíček, zástupců spřátelených spolků a spolků jako takových čestným uznáním, zlatým odznakem a čestným členstvím.

Zdravicí senátora pana Jiřího Oberfalzera, který se zúčastnil našich oslav, a zdravicemi, které se nesly v duchu ocenění délky nepřetržitého trvání spolku, byl zdůrazněn význam a důležitost udržování tradic v současné době.

Vyvrcholením oslav byl slavnostní průvod ulicemi Řevnic. Průvod se zastavil u pomníku padlých v obou světových válkách, kde byla položena kytice. Po ukončení průvodu v Lidovém domě vypukla lidová veselice s hudbou, tancem a bohatou tombolou.

Výbor Dělnické besedy Havlíček děkuje všem spolkům, organizacím, všem občanům a především radě města, starostovi města Řevnic a senátorovi panu Jiřímu Oberfalzerovi, kteří převzali záštitu nad oslavami a poskytli sponzorské dary, čímž nemalou měrou přispěli ke zdárnému průběhu oslav 110. výročí založení našeho spolku.

Správní výbor Dělnické besedy Havlíček v Řevnicích, Pro RUCH Zdeněk Burián (kráceno)

You may also like...