Senátor chce předejít zvyšování výdajů domácností na topení

oberfalzer-neformální_

Senátor Jiří Oberfalzer se obrátil na ministra průmyslu a obchodu ve věci připravované novely horního zákona (zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství), která podle jeho mínění bude mít negativní dopad na obce a města i na celou ekonomiku, a především na české domácnosti, včetně záporných důsledků pro státní rozpočet.

Podle navrhované novely by mělo dojít k výraznému zvýšení poplatků z území zabraného pro dobývání nerostů a poplatků z tržeb. Poplatek u všech nerostů se zdvojnásobuje, u hnědého uhlí dokonce roste na desetinásobek. To se podle senátora promítne negativně v několika věcech. Jednak dojde k růstu již tak vysokých cen uhlí pro centrální vytápění. Zadruhé to bude mít dopad na individuální situaci lidí s domácími kotli, kteří se budou ohlížet po levnějším, ale méně kvalitním topení, což podle senátora Oberfalzera bude mít negativní ekologické dopady. Nezanedbatelné jsou sekundární ekonomické efekty, jako je zatížení sektoru hornictví dávkou, která snižuje jeho konkurenceschopnost. Kromě toho to bude také znamenat mj. zvýšení rozpočtových výdajů v sociální sféře v důsledku vyplácení podpory nákladů na bydlení pro vyšší počet domácností v ČR.

Z výše uvedených důvodů, a především proto, aby nedocházelo k dalšímu cenovému zatížení a zvýšení výdajů pro domácnosti, požádal senátor Oberfalzer ministra Mládka o patřičnou úpravu návrhu novely při uvážení všech možných rizik a negativních dopadů na život v České republice.

You may also like...