Staročeské máje v Poberouní

Letošní květen nám přál pěkné počasí, a tak jsem se s chutí zúčastnil celé řady staročeských májů v mnoha obcích na Berounsku a Praze-západ, např. ve Všeradicích, na Vižině, v Hlásné Třebani, Černošicích-Mokropsech, nově i na Mořině. Vítám a obdivuji nadšení tolika lidí pro udržování našich tradic a rád je vždy podpořím.

You may also like...