Šemíkův memoriál

Foto: pixabay.com

Účastníci vyjížďky se shromáždili před 10. hodinou u Vyšehradské sklály, aby již tradičním ceremoniálem (popliváním podkovy a jejím vhozením do Vltavy) zahájili další ročník Šemíkova memoriálu. Překvapivou novinkou bylo vystoupení senátora Jiřího Oberfalzera, který přednesl svou oslavnou báseň k poctě Šemíkově (připojena níže).

Cesta do Řevnic proběhla hladce, až na náměstí začalo pršet. To poněkud pokazilo vystoupení divadelní společnosti Na holou. Nicméně se účastníci občerstvili jídlem a pitím a osvěžili ukázkami divadelní produkce a mohli se vydat vstříc svinařskému kopci.

Další zastávka byla v Neumětelích, kde se konvoj po návštěvě místního lokálu zastavil u pomníčku. Starosta Čížek všechny překvapil svým historickým kostýmem i květnatým vystoupením ve starobylé češtině. Dobu Horymírovu dokonale zpřítomnil.

Kdo přežil lochovický stoupák, dorazil do klubu Labe, kde se udělovaly ceny za sportovní i umělecké výkony.

Náladu povzbudilo vystoupení skupiny Na holou s produkcí vlastních hudebních kusů. Krásný kulturní zážitek osobitého stylu kapely zůstal v hlavě až do usnutí.

8. ročník memoriálu skončil, ať žije 9.

Pocta koni hrdinovi

Šemíku, ty oddaný náš oři
Strážcové tvé památky se koří
Přišli vzdát hold statečnému duchu
A projet se na tom čerstvém vzduchu

Pod tou vyšehradskou skálou
Vltava se dosud čeří
V spásnou akci nenadálou
Leckdo dnes už neuvěří

My však tebe v pokoře tu ctíme
O nebeský vezdejší tvůj jetel
Boha snažně prosíme
Z Podolí do Neumětel
V šlépějích tvých jezdíme

To, že spasils Horymíra
Svým chrabrým skokem divoucím
V srdci naděj rozprostírá
Že nedáš nás ni budoucí

Dost lupičů i mozků oslích
Touží stále po moci
Praprahříbě nám své pošli
Od nich ku pomoci

Skočíme s ním přes Vltavu
Budem prosit aby
Národ zase zvedl hlavu
Dřív než budem v Labi

Že těžký je život lidský
Vstanou bojovníci noví
Slibujem že vzdáme vždycky
Vděčnou poctu koni hrdinovi

You may also like...