Anketa Českých médií

1. Jak vidíte budoucnost Františka Lamberta v ČT a jaký byste doporučoval(a) další postup v managementu ČT?

Musím říci, že vedení ČT ztratilo moji důvěru. Neschopnost přiznat odpovědnost za porušování zákona a hledání právních obezliček je trapné. Vytvoření nové funkce tak, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, pokládám za normální obcházení zákona a výsměch veřejnosti. Můj názor je, že by měli z vedení ČT odejít oba aktéři tohoto příběhu, tedy jak František Lambert, tak Jiří Janeček.

2. Projeví se, podle vašeho názoru kauza po organizačních a personálních změnách ve vedení veřejnoprávní televize nějakým zásadním způsobem na fungování ČT ?

František Lambert je uprostraněn, ale z ostudy kabát mají oba pánové. Neumím si představit, jaký respekt může nyní generální ředitel požívat u svých podřízených. Podle mě se bude natolik bát jakékoli chyby a jakéhokoli věcného konfliktu, aby nezavdal příčinu ke svému odvolání, že jeho schopnost dělat zásadní a sebevědomá manažerská rozhodnutí a odolávat při tom politickým tlakům bude nesmírně omezena. To je ovšem hlavní předpoklad výkonu vrcholové funkce u takové veřejnoprávní instituce, jakou je ČT. Myslím si, že zásadní řešení bylo jen oddáleno.

3. Je někdejší členství Jiřího Janečka v KSČ dle vašeho názoru překážkou pro výkon funkce generálního ředitele ČT ?

Z hlediska zákona ne. Ovšem skutečnost, že tuto podstatnou informaci o svém životě ve výběrovém řízení zatajil, pokládám za vážnou chybu. Myslím, že je to další doklad nízké důvěryhodnosti osoby generálního ředitele a potvrzuje můj názor uvedený v předchozí odpovědi.

You may also like...