Přátelé Valdeku na návštěvě v Senátu

Členové Klubu přátel hrádku Valdek navštívili na pozvání pana místopředsedy Oberfalzera Senát. Klub se průběžně – spolu s dotčenými obcemi – snaží o zpřístupnění hradu a zejména o zastavení jeho postupného chátrání, k němuž dochází z důvodu, že se hrad nachází ve vojenském území. Členové Klubu organizují brigády, při nichž se věnují úpravám ploch, údržbě hradu, odstraňování náletů, úklidu
hradu a jeho okolí od odpadků, které tam zanechávají turisté apod. Snaha pana senátora pomoci se zpřístupněním Hradu však prozatím nedosáhla úspěchu, neboť při jednání na MO mu bylo potvrzeno stanovisko, že území kolem hradu zůstane v chráněném pásmu.

You may also like...