Vyznamenání generála Alexandra Hesse zdobí stálou expozici v Králově Dvoře

V městské knihovně v Králově Dvoře se uskutečnila slavnost u příležitosti předání státního vyznamenání Alexandru Hessovi in memoriam.  Na pozvání zastupitele Radka Nováka, iniciátora stálé expozice věnované válečnému hrdinovi A. Hessovi, přijela paní Ilona Honetschlägerová, vnučka generála Alexandra Hesse, která převzala v Kanceláři prezidenta řád Bílého lva I. třídy in memoriam a věnuje ho do místní stálé expozice o tomto rodákovi z Králova Dvora. Na státní vyznamenání generála Hesse navrhl v loňském roce senátor Jiří Oberfalzer.

You may also like...