Pracovní cesta do Izraele

Jako vedoucí delegace senátního Hospodářského výboru jsem spolu s kolegy absolvoval mnohá setkání, jednání a návštěvy na několika místech v Izraeli, včetně jednání v Knessetu. Tam jsem mj.  předsedovi předal petici za vyšetření zločinů agrese Hamasu podepsanou třetinou poslanců a polovinou senátorů, která bude předložena nové české vládě. Izrael pokládá ČR za spojence a přítele. Rádi jsme to panu předsedovi i poslancům Knesetu potvrdili. Při návštěvě kibucu Kfar Masaryk jsme se také zastavili u pinie zasazené Václavem Havlem. Sami jsme tam také zasadili strom, dub, a zahájili výstavu o T. G. Masarykovi. Navštívili jsme i České centrum v Jeruzalémě. Naše delegace také navštívila palestinskou samosprávu. V prostorách Betlémské obchodní komory jsme jednali s ministrem národního hospodářství Chálidem al-Osajlím a se zástupci palestinské obchodní komory v čele s jejím předsedou, českým honorárním konzulem Samirem Hazbúnem, a následně navštívila výrobní závod jednoho z největších palestinských exportérů, firmy Nassar Stone. Obdrželi jsme děkovné dopisy z obou stran,  mj. hezký dopis jako ohlas na naši návštěvu od předsedkyně Izraelsko-české skupiny přátel v Knessetu:

„Bylo nesmírným potěšením setkat se s Vámi zde v Jeruzalémě. Je to důkaz pevné vazby mezi našimi národy, že jste přijeli vzdor komplikacím protiepidemiologických opatření. Vím o rostoucím počtu případů v ČR a přeji Vašim občanům, aby vše ve zdraví překonali a vyvázli z této vlny co nejdříve. Jsem Vám vděčna za vřelou atmosféru našeho setkání a těším se na další.“
Poslankyně Knessetu Michal Shir Segman

You may also like...