Zemřel Giuliano Pellegrini, duchovní otec projektu italsko-českého přátelství

V sobotu 25. září sloužil vikář Svaté Hory u Příbrami Stanislav Přibyl zádušní mši za zemřelého Guiliana Pellegriniho. Zpráva o náhlém úmrtí tohoto dlouholetého předsedy spolku česko-italského přátelství a bývalého starosty svazku obcí Valle di Ledro, s nímž mě pojilo dlouholeté osobní přátelství, mě hluboce zasáhla. Zemřel po krátké nemoci ve věku 66 let a s hlubokým zármutkem jsme se s ním rozloučili na poutním místě na Svaté Hoře, které Giuliano Pellegrini miloval.

Pellegrini byl spoluautorem moderního česko-italského projektu novodobého přátelství Bohemia mia – Mé Čechy nebo Dov´ é la mia patria? – Kde domov můj? Byl postaven na silném příběhu historických vazeb rodinných přátelství obyvatel alpského údolí Ledro v blízkosti Lago de Garda s českými městy a obcemi především v okolí Příbramska a na Berounsku – pro mě toto pouto představovala Chyňava, kde jsem se s ním v rámci vzájemných návštěv mezi obyvateli obou oblastí seznámil. Chyňava byla totiž jedním z míst, která v těžkých dobách 1. světové války poskytla útočiště a pomoc válečným vysídlencům z Valle di Ledra. Pět let společného života Italů mezi Čechy vytvořilo pevné vazby mezi českými a italskými rodinami. Tyto vazby přetrvaly i přesto, že se italské rodiny po válce vrátily zpět domů do Itálie a další válka ani dlouhé období komunistické totality rozvoji těchto vztahů nepřály. Díky projektu Giuliana Pellegriniho a Claudia Colotty došlo k jejich aktivnímu obnovení a upevnění na základě historických dokumentů, fotografií a dopisů mezi českými a italskými rodinami, a tak se od roku 2009 až dodnes uskutečnilo množství aktivních výměn a vzájemných návštěv mezi obyvateli obou oblastí. Giulliano nás v těchto dnech opustil nad další rozpracovanou knihou o této zajímavé historii. Pevně doufám, že na jeho přínosný projekt navážou jeho nástupci a živé vztahy budou nadále pokračovat.

You may also like...