FOK hrál ve Valdštejnské zahradě k poctě sv. Ludmily a českých patronů

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK odehrál slavnostní koncert K poctě českých patronů v působivých prostorách Valdštejnské zahrady v sídle Senátu. V letošním roce si připomínáme 1100 let od zavraždění sv. Ludmily, nejstarší české svaté, a tento rok byl vyhlášen Rokem sv. Ludmily. Vedle dalších akcí konaných v Senátu u příležitosti tohoto významného výročí byl v pátek 10. září koncert FOK věnovaný především této jí, ale také dalším svatým. V hudebním pásmu prokládaném čtením z dávných kronik ústy herce Jana Vlasáka zazněla finální část oratoria Svatá Ludmila Antonína Dvořáka, ovšem návštěvníci koncertu, které přivítal „patron“ svatoludmilských akcí v Senátu Jiří Oberfalzer společně s předsedou Spolku sv. Ludmila 1100 let Martinem Hrdličkou z historické obce Tetín, si poslechli např. také Svatováclavskou meditaci Josefa Suka Meditace na staročeský chorál Svatý Václave či Smetanův Vyšehrad, na kterém se potkávají sochy všech českých svatých. Zazněla i současná česká tvorba – Martin Kumžák věnoval svou skladbu svaté Anežce, Kryštof Marek sv. Janu Nepomuckému (Ignis – z hudby k Navalis). A pro úplnost: Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK dirigoval Tomáš Brauner, zpívali Jana Šrejma Kačírková, Michaela Zajmi, Ľudovít Ludha a Martin Bárta a doprovázel Kühnův smíšený sbor se sbormistrem Jaroslavem Brychem.

You may also like...