Král Jiří Oberfalzer pasoval školáky v Zadní Třebani

V rámci školní zahradní slavnosti mě v úterý 22. 6. za zvuku královských fanfár uvítali jako vzácného hosta, krále, v základní škole v Zadní Třebani. Měl jsem tu čest pasovat místní předškoláky do pozice školáků, prvňáčky na čtenáře a páťáky na absolventy. Školáčci rodičům předvedli svůj hudebně-taneční um a písní Ahoj léto navodili letní prázdninovou atmosféru. Následovalo divadelní vystoupení žáků 2. a 3. ročníku Zvířátka a loupežníci, žáci 4. a 5. ročníku zahráli divadlo Na louce. Následoval piknik (je pěkné, že každý přinesl něco na zub nebo přispěl finančně) a zpívání s kapelou Třehusk. Prostě pěkný a milý podvečer.

You may also like...