Nová školka v Chodouni

V pondělí 2. března se v Chodouni konalo slavnostní otevření nové mateřské školy za přítomnosti pana senátora Jiřího Oberfalzera a zástupců dodavatelské firmy Smart modul Chrustenice. Přítomné hosty přivítal starosta obce Ing. Josef Stehlík, místostarosta František Rambouský a ředitelka školky Milena Zadáková.

Během pár posledních let měli v Chodouni tři silné populační ročníky. Zhruba před pěti lety se zde narodilo během jednoho roku 12 dětí, následující rok 10 a další rok 8. Proto bylo potřeba rozšířit mateřskou školu. Původní jednotřídka, která je umístěna v patře budovy obecního úřadu, má pouze 24 míst, což vzhledem k nárůstu dětí nestačilo.

Proto se obec rozhodla pro rozšíření školky. Využila pozemek ve dvoře obecního úřadu a nechala zde postavit moderní technologií kontejnerovou školku pro 15 dětí. Školka se skládá ze čtyř kontejnerů, které se ale na místo osazovaly netradičním způsobem. Vzhledem k tomu, že cesta do dvora je úzká, kontejnery se sem nemohly dostat. Doslova atrakcí bylo, když přijel obrovský 120tunový jeřáb a z nábřeží se přes střechu kulturního domu přenášely 5tunové buňky vzduchem až na místo určení.

Přesto, že se jednalo o velmi náročnou akci, byla MŠ vybudována cca za jeden rok, včetně zemních a terénních úprav. Celkové náklady na stavbu byly tři miliony osm set tisíc korun. S vybavením včetně nábytku i hraček, se náklady vyšplhají přes 4 miliony korun.

Obec zažádala o dotaci přes MAS Karlštejnsko, mělo by jít o dotaci až s 90 % uznatelných nákladů. Do školky byly přijaty i dvě místní paní učitelky. Obě školky jako celek řídí současná paní ředitelka Milena Zadáková. Hlavní kuchyně bude i nadále fungovat beze změn, do nových prostor výdejny se bude jídlo přenášet v boxech.

Zdroj: Podbrdské noviny č. 5

You may also like...