Vzpomínky na listopadové události před 30 lety

Jako přímý aktér listopadového a polistopadového dění mám na co vzpomínat a jsem rád, že události mohu zprostředkovat mladé generaci, která listopad nezažila.
Tak například na besedě v berounském gymnáziu jsem se o své zážitky podělil se studenty a mám radost, že se aktivně do besedy zapojili. Mj, o tom napsali: „Velkou pozornost věnoval Jiří Oberfalzer otázce demokracie a v závěru první části besedy vyzkoušel studenty ze znalosti autorů slavných citátů vztahujících se právě k demokracii. Ve druhém bloku svého vystoupení dal pan senátor prostor pro dotazy studentů. Na závěr sklidil Jiří Oberfalzer velký potlesk. Přednáška i beseda bezesporu zaujala všechny, i ty, kteří se o politiku příliš nezajímají. Bylo totiž vidět, že pan senátor velmi dobře ví, o čem mluví. Pomohl nám lépe pochopit dobu, kterou jsme nezažili, představit si život v totalitě a lépe se orientovat v současné složité situaci.“ Rád jsem přijal pozvání a vystoupil i na dalších akcích k výročí listopadu na mnoha místech Berounska a Prahy-západ.

You may also like...