Podnět Radě ČT o nevyváženosti reportáže o Horním Jiřetíně

Senátor Jiří Oberfalzer (ODS) dnes podal podnět Radě České televize kvůli reportáži, jež byla odvysílána dne 11. března v pořadu Zprávičky na dětském programu ČT Déčko. Reportáž, dle názoru senátora, neodpovídá požadavkům na objektivní a vyvážené zpravodajství, které by Česká televize měla podle zákona poskytovat.

Na reportáž mě upozornil server iUhli.cz, který oslovil i další kolegyně a kolegy ze Senátu. Po jejím zhlédnutí jsem dospěl k názoru, že obsah reportáže je důvodem k podání podnětu Radě. Jsem přesvědčen, že jde o nevyvážený materiál, který byl navíc vysílán pro děti, které si samy neumí obstarat protiargumenty,“ vysvětluje Oberfalzer.

Podle senátora reportáž pojednává o složitém problému limitů povrchové těžby hnědého uhlí, o kterém bude rozhodovat vláda, a který se týká jak regionu, tak přeneseně prakticky všech občanů České republiky, avšak prezentuje pouze názor odpůrců tzv. prolomení limitů. „Považuji za jasné selhání, že v reportáži nebyl dán prostor názorům a argumentům druhé strany, tedy zástupců firem popř. odborů, které pokračování těžby uhlí prosazují. Chybí rovněž názor odborníka na energetiku, který by mohl poskytnout argumenty pro a proti. Je totiž nesporné, že uhlí je a ještě nějaký čas musí být i nadále součástí energetického mixu. V reportáži vůbec nezazněly informace o vlivu uhlí na ceny elektřiny a tepla, otázka zaměstnanosti a podobně, což je podle mého názoru chyba,“ říká senátor.

Podle Oberfalzera nemá jeho podnět Radě České televize žádnou souvislost s aktuálními událostmi kolem tohoto média veřejné služby. V minulých dnech totiž televizi kritizoval prezident Miloš Zeman a senátor Veleba dokonce podává návrh zákona, který by měl umožnit neplatit koncesionářské poplatky. „Jde o zcela odlišný příběh, který začal tím, že jsem byl upozorněn na zmíněnou reportáž. Podávám podnět pouze v této konkrétní záležitosti, protože jsem přesvědčen, že budoucnost energetiky je natolik závažné a citlivé téma, že je nepřípustné, aby o něm veřejnoprávní televize informovala takto jednostranně“ uzavírá Jiří Oberfalzer.

You may also like...