Slavnostní otevření jesenické školy

V původní jesenické škole už zase zvoní!

Pane řediteli, já chodím do stejné třídy jako můj táta! Tady je to hezké! Moc se nám tu líbí“ Tak a podobně se těšili a svěřovali řediteli školy žáci druhého ročníku, když 1. dubna zahájili výuku v odloučeném pracovišti jesenické školy. Ještě předtím v březnu zde začali muzicírovat žáci naší základní umělecké školy.

V úterý 29. dubna 2014 zažila krásně a účelně zrekonstruovaná staronová školní budova (z roku 1879, na adrese Budějovická 77, Jesenice) slavnostní křest. Úderem desáté hodiny se školním nádvořím linuly zvuky školního zvonce. Ředitel ZŠ, MŠ, ZUŠ Jesenice, Mgr. Josef Buchal, přivítal přítomné hosty. Pozvání, již tradičně, přijal senátor Parlamentu ČR Jiří Oberfalzer.

Vpravdě vzácnými hosty byly někdejší paní ředitelky Libuše Křížová – Pospíšilová a Jana Nováková, které usedly obklopeny jesenickými školáky z druhých tříd a jejich paními učitelkami. Početnou delegaci obecních radních, zastupitelů, školské a kulturní komise obce, pracovníků obecního úřadu vedl starosta Jesenice Ing. Pavel Smutný. Potleskem přítomní přivítali i předsedkyni školské rady Zdeňku Paškovou (její děti byly žáky paní ředitelky Křížové). Pedagogickou fakultu UK v Praze reprezentovala Dr. Nataša Mazáčová. Potěšit se s Jesenickými nad úspěšně dokončeným stavebním dílem přišli i ředitelé základních a mateřských škol z našeho regionu a představitelé sousedních obcí. Dostavilo se mnoho přátel naší Fakultní jesenické školy. Pan starosta ve svém proslovu vzpomenul 135 letou historii školní budovy, která se stala pro mnoho jesenických generací kolébkou vzdělávání. Poděkoval Martině Holotínové, která měla celou stavbu na starost i všem dalším, kteří se na povedené rekonstrukci podíleli. Pan senátor ocenil příznivou a tvůrčí školní atmosféru, se kterou se vždy při jeho návštěvách v naší škole setkal a popřál škole mnoho dalších úspěchů.

Kulturní program předvedli žáci a učitelé ZUŠ a ZŠ. Připravili ukázky výtvarných prací. Přítomní obdrželi od Martina Landsmana (žáka výtvarného oddělení ZUŠ a IV. B ZŠ) Pamětní list s jeho linorytem. Odnášeli si i keramické medaile s vyobrazenou ovečkou (škole totiž přezdíváme u oveček, podle chovu těchto sudokopytníků za plotem u našich sousedů) z keramické dílny služebně nejstarší současné pracovnice školy Ivy Mickové (vychovatelky školní družiny). Poctivou muzikou potěšili všichni naši úspěšní letošní reprezentanti z festivalu Jarní petrklíč – Václav Vosyka, Martin Vokoun a jejich učitel Josef Bárta (klarinetové trio), prvně jmenovaný později vystoupil i sólově, Kristian Mráček (housle), Lukáš Vrbka (klavír), Linda Merabetová (zpěv), Natálka Hlaváčková a Eliška Pastieriková (klavírní duo). Sólisty na klavír doprovázel učitel ZUŠ Krste Badarovski. Píseň, Tancuj, tancuj, vykrúcaj, přivedla do pěveckého i tanečního varu mile se přidavší druháčky.

Fanfáry trubky (učitel ZUŠ Jakub Šefl), přestřižení pásky a cinkot sklenek přípitku odstartovaly prohlídku školy spojenou s mnohými vzpomínkami i současnými objevy.

Ve spolupráci s osnickým restaurantem Dalmacija, zvolskou výrobnou zákusků přichystali zaměstnanci obecního úřadu i pracovníci a starší žáci jesenické školy sympatické občerstvení. Při jeho konzumaci přítomní družně besedovali – vzpomínali, radovali se, spřádali nové plány…

V závěru vydařeného slavnostního dopoledne předala vedení školy a vedení obce ten den jubilující paní ředitelce Libuši Křížové narozeninovou kytici a spolu si všichni zapěli Živijó, živijó!

„Na poctivou, tvořivou a šťastnou práci ve staronové jesenické škole!“

Mgr. Josef Buchal, ředitel ZŠ, MŠ, ZUŠ Jesenice

(pro Jesenický kurýr)

You may also like...