Charita Beroun slaví 30 let od založení

Bylo mi ctí zúčastnit se slavnostní mše v kostele sv. Jakuba v Berouně u příležitosti 30. výročí činnosti Charity Beroun. Vyrostla z malé dobrovolnické organizace v nejvýznamnějšího poskytovatele sociálních služeb na Berounsku. Více než tisícovce klientů – rodinám s dětmi, seniorům a osobám bez přístřeší – celoročně pomáhá sto pracovníků. Poskytují též péči seniorům v domácím prostředí, denním stacionáři a lůžkovém Alzheimer domově.

Slavnostní bohoslužba v kostele sv. Jakuba celebrovaná arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem byla poděkováním zaměstnancům, dobrovolníkům, sponzorům a všem podporovatelům.

You may also like...