Konference Green Deal s rozumem v Senátu

Pozvánka na konferenci „Green Deal s rozumem“, kterou pořádá místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer společně s Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí dne 16. 4. 2024 od 9.30 hodin v Jednacím sále Senátu.

Green Deal s rozumem pozvánka

Pozvánka

na konferenci

pořádanou místopředsedou Senátu Jiřím Oberfalzerem

a Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

v úterý 16. 4. 2023 od 9.30 do 14.00 hod.

v Jednacím sále Senátu

Green Deal s rozumem

Úvodní slovo (cca 9.30–10.00)

Jiří Oberfalzer, místopředseda Senátu

Zbyněk Linhart, předseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

Alexandr Vondra, poslanec Evropského parlamentu

  1. Dekarbonizace

I.1 Automobilismus (cca 10.00–10.30)

Martin Kupka, ministr dopravy

Michal Kadera, vedoucí vnějších vztahů Škoda Auto

I.2 Energetika (cca 10.30–11.00)

Pavel Šolc, člen představenstva ČEPS

Jiří Feist, člen představenstva EP Power Europe

I.3 Dopady na energeticky náročná odvětví (cca 11.00–11.30)

Zdeněk Zajíček, prezident Hospodářské komory ČR

Roman Blažíček, jednatel společnosti Lasselsberger (RAKO)

Přestávka (11.30–12.00)

 

  1. Oběhové hospodářství – ekodesign (cca 12.00–12.30)

Ján Čiampor, ředitel odb. energetické účinnosti a úspor Ministerstva průmyslu a obchodu

Radek Hacaperka, generální ředitel Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů

III. Zemědělství – pesticidy (cca 12.30–13.00)

Jan Staněk, místopředseda Asociace soukromého zemědělství ČR

Ivana Suchánková, zástupce firmy Biopreparáty

  1. Biodiverzita (cca 13.00–13.30)

Vojtěch Kotecký, výzkumný pracovník Centra pro otázky životního prostředí UK

Zbyněk Linhart, předseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

Diskuse

(Vystoupení v délce do 3 minut)

Závěrečné slovo

Jiří Oberfalzer, místopředseda Senátu

Změna programu vyhrazena.

Svou účast prosím potvrďte do 10. 4. t. r. na adrese elbournovam@senat.cz.

Prezence účastníků od 9.00 hod. ve Valdštejnském paláci (vstup z Valdštejnské ulice – recepce A). Průkaz totožnosti nutný.

Vystoupení účastníků jsou chráněna autorskými právy. Účastníci konference souhlasí s případným zveřejněním svých vystoupení na internetových stránkách Senátu PČR.

You may also like...