O Králův Dvůr svědomitě a s rozvahou pečujeme a chceme v tom pokračovat

Senátor Jiří Oberfalzer je nejen platným členem Zastupitelstva v Králově Dvoře, ale také místostarosta.  Podle výsledků komunálních voleb má vysokou důvěru občanů a samozřejmě i pana satrosty Petra Vychodila. Ten ho podpořil slovy:

„Nejen v Senátu odvádí Jiří skvělou práci, ale i u nás v zastupitelstvu města je na pozici místostarosty důležitým hráčem. Podílí se aktivně a tvůrčím způsobem na plánech rozvoje města i jeho správy. Velice cennou je pro nás jeho lidská i profesní zkušenost, jeho nadhled a schopnost držet se věcné podstaty problémů, které řešíme. Budu rád, když bude pokračovat v Senátu i v našem zastupitelstvu. Můj hlas má zaručený.“

You may also like...