Novoroční zdravice místostarosty J. Oberfalzera obyvatelům Králova Dvora

Říká se, že chcete-li pobavit Pána Boha, seznamte ho se svými plány.
To jsme si mohli názorně ozřejmit minulý rok. Většina našich plánů vzala tváří v tvář koronavirové infekci zasvé. Nemohli jsme na lyže, na dovolenou, do práce, za nákupy, ke kadeřníkovi. Děti přešly na domácí vzdělávání, živá kultura v zemi prakticky vyhasla. Zavřeli nám hospody a k tomu všemu byl zaveden zákaz nočního vycházení.
Byl to opravdu mimořádný rok. A kdo nezažil druhou světovou válku, mohl si poprvé vyzkoušet život v podmínkách takto omezené osobní svobody.
U nás, v Králově Dvoře jsme v uplynulé krizi obstáli: lidsky i občansky. Vaše solidarita, ochota pomoci druhým i ohleduplnost a kázeň pomohla naší obci projít tímto obdobím bez velkých následků. Rád bych při této příležitosti poděkoval všem, kteří tomu napomohli. Kromě dobrovolníků, zdravotníků, hasičů a policistů bych ale také chtěl ocenit práci našeho městského úřadu, který zajišťoval řádný chod města a služby občanům po celou dobu ztížených podmínek a omezených možností. Děkujeme.
Osudové zkoušky nás buď porazí, anebo posílí a já si troufám řici, že z té koronavirové zkoušky jsme vyšli posíleni.
Všichni chceme věřit, že to nejhorší je za námi a že do léta se podaří naši zemi vrátit do normálu. Pomůže očkování, které podstatně omezí počet potenciálních přenašečů nákazy. Po zdravotnících a nejstarších spoluobčanech dojde i na širokou veřejnost a já znovu věřím, že se naši občané postaví k této výzvě čelem a se vší odpovědností.
Dovolte mi závěrem popřát nám všem co nejrychlejší návrat do dřívější každodennosti, do práce, do školy, do obchodů i restaurací, kaváren, na koncerty a výstavy i do divadel. Abychom mohli pracovat, odpočívat, navštěvovat se, bavit se a zpívat a opět si užít třeba normální letní dovolené.
K tomu nám stačí ještě pár měsíců kázně a ohleduplnosti. To určitě vydržíme.
Držím nám k tomu palce a přeji hodně štěstí a zejména zdraví.
Vše nejlepší do nového roku!
(napsáno pro Zpravodaj města Králův Dvůr)

You may also like...