Místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer přijal předsedu tibetské exilové vlády Lobsanga Sangaye

Schůzky se zúčastnili také předseda zahraničního výboru Senátu Pavel Fischer, předseda ústavně-právního výboru Miroslav Antl a předseda Skupiny přátel Tibetu senátor Přemysl Rabas.

Premiér Lobsang Sangay informoval senátory ohledně porušování lidských práv a nerespektování tibetské kulturní, jazykové a náboženské identity ze strany úřadů v Čínské lidové republice. Tato situace Tibeťanů vede mimo jiné k zoufalým protestům formou sebeupalování; počet případů sebeupálení za posledních deset let dosahuje již 153. Sangay také informoval o environmentálních problémech na Tibetské náhorní plošině. V Tibetu, který je označován za “vodárnu Asie”, přitom pramení šest největších asijských řek, které jsou zdrojem vody pro více než miliardu lidí. Tání tibetského permafrostu způsobené jak klimatickou změnou, tak i násilnou změnou způsobu hospodaření v tradiční kosovné a zemědělské oblasti, hrozí uvolněním obrovského množství uhlíku, a je tak rizikem pro celý svět.

„Z rozhovoru vyplynulo, že Tibeťané nepožadují nezávislost, ale formou tzv. politiky ‘střední cesty‘ usilují jen o poskytnutí opravdové autonomie. Tyto požadavky považujeme za přiměřené a oprávněné a opírají se ostatně o platnou čínskou ústavu,“ uvedl místopředseda Oberfalzer. „Účastníci setkání proto vyzývají Čínu, aby respektovala své vlastní závazky,“ dodává Oberfalzer.

Na závěr setkání premiér Lobsang Sangay pozval místopředsedu Senátu Jiřího Oberfalzera a ostatní zástupce Senátu na návštěvu sídla tibetské exilové vlády v indické Dharamsale. Pozvání bylo přijato.

You may also like...