Senátor předal finanční podporu Klubíčku a Dobromyslu

Letošní hudební festival potěšil svým programem jak děti, tak dospělé. Vstup byl opět bezplatný, občerstvení pestré, počasí střídavé. Účast i letos velmi slušná – kolem 3000 diváků. Finanční příspěvek předal zakladatel festivalu senátor Jiří Oberfalzer dvěma neziskovým organizacím, které se starají o těžce postižené klienty – Klubíčko Beroun a Dobromysl. Že si trvalé podpory senátora velmi váží, vyjádřily zástupkyně obou institucí nejen na pódiu při předávání, ale také děkovnými dopisy, kter si můžete přečíst v sekci Dopisy. 

„Finance, které jsme obdrželi, použijeme na úhradu splátek nového bezbariérového vozu, který používáme na dopravu klientů se zdravotním postižením. Může se to zdát jako samozřejmá věc, ale někteří naši klienti by se bez této možnosti ze svých domovů velice těžko dostali za hranice obce, v které žijí. Díky panu senátorovi se podařilo zaplatit další kousek takového „zázraku“, kterým bezbariérový vůz pro některé z nás určitě je,“ říká ředitelka organizace Dobromysl Alžběta Pondělíčková.

Ředitelka Klubíčka Alena Pecková k podpoře senátora uvedla: „Váš Nadační fond Letorosty přispěl již v minulosti úctyhodnou částkou ve výši 225.550 Kč na zajištění potřeb pro klienty Klubíčka s těžkým zdravotním postižením (rok 2006 – bezbariérová úprava automobilu ford, r. 2010 vybavení pro rehabilitaci a terapie).

Finanční příspěvek z Letorostů 2014 ve výši 20.000 Kč použijeme na opravu koleček u našeho staršího zvedáku ARJO Trixie Life, který umožňuje bezpečný transport trvale ležících klientů z vozíku na WC, do vany, do postele apod. Více jak 91% našich klientů má těžké zdravotní postižení. Zvedák velice nutně potřebujeme pro přesuny klientů, kteří sami neudrží tělo a hlavu ve vzpřímené poloze.Vaše rychlá reakce a okamžitá pomoc s řešením naší situace nám umožní i nadále poskytovat kvalitní a bezpečné služby mnoha klientům s těžkým kombinovaným zdravotním postižením.“

You may also like...