Za výtěžek z koncertu koupí seniorům pojízdné sprchové křeslo

oberfalzer-neformální_

Soubor Schola Gregoriana Pragensis účinkoval na benefičním koncertu ve prospěch Farní charity Beroun v zámku Lochovice. Jako tradičně adventní koncert zaštítil senátor Jiří Oberfalzer, i když se letos nekonal v Berouně, nýbrž v Lochovicích, a to na zámku, jehož majitelkou je paní Renata Schumová. Ta přivítala hosty a po úvodním slově paní ředitelky FCH Beroun Jany Civínové stovka návštěvníků vyslechla krásné adventní slovo duchovního správce farnosti, pátera Stefana Wojdyly. S přáním pokojného adventu se připojil na dálku i senátor Oberfalzer, kterému účast na koncertu znemožnil dopravní kolaps cestou do Lochovic.

Následující hodina patřila tónům nového koncertního programu Adventus Domini – Adventní mariánské mši v českých kancionálech 15. a 16. století. Po přídavku děti z Azylového domu v Lochovicích předaly členům souboru malé dárečky. Domů se všichni vraceli s úsměvem na tváři a pokojem v duši.

Farní charita děkuje divákům za podporu, souboru Schola Gregoriana Pragensis za dar ve výši půlky honoráře, Nadačnímu fondu Letorosty Jiřího Oberfalzera za finanční zajištění koncertu a R. Schumové za poskytnutí zámeckých prostor. Výtěžek koncertu bude použit na nákup toaletního a sprchového pojízdného křesla pro bezpečné sprchování klientů Stacionáře sv. Anežky České na Zavadilce, kteří mají výrazně stíženou mobilitu.

S použitím článku J. Kebrlové v Našich novinách 1/2013

You may also like...