8. ročník soutěže Žena regionu startuje

Nad soutěží Žena regionu má již tradičně záštitu Senát PČR a ve svém regionu i senátor J. Oberfalzer. Jedná se o celonárodní soutěž a je určena pro ty ženy, které dosahují jedinečných výsledků nejen ve své profesi, ale aktivně se podílejí i na veřejném životě, tvoří hodnoty, pomáhají ostatním a ještě při tom všem zvládají péči o rodinu. K takovým nepochybně patří paní MUDr. Vladimíra Hejmová z Řevnic, kterou pro letošní, již 8. ročník soutěže, senátor Oberfalzer nominoval.

Budeme rádi, pokud se zúčastníte hlasování a podpoříte tuto skvělou, obětavou a činorodou ženu (www.zenaregionu.cz). Její medailonek uvádíme níže.

Vladimíra Hejmová

MUDr. Vladimíra Hejmová je nejen praktická lékařka, navíc s orientací na akupunkturu a homeopatickou léčbu, ale je též zakladatelkou spolku Náruč, jehož cílem je pomáhat handicapovaným spoluobčanům začlenit se do běžného života. K původní poradenské a asistenční službě přibyl v roce 2002 stacionář v Dobřichovicích a v roce 2007 projekt kavárny Modrý domeček v Řevnicích, kde znevýhodnění občané, pod odborným vedením, zastávají různé práce, mj. i obsluhují hosty.

Z Domečku se mezitím stalo sociální a kulturní centrum, do kterého se lidé rádi vracejí na různé, mnohdy již osvědčené akce, výstavy, literární večery, jakož i na tradiční maškarní ples Náruče. K novým akcím patří například rodinný festival Hravě zdravě, kterým se Náruč snaží pozvednout komunitní život obce a blízkého okolí. V nedávné době iniciovala doktorka Hejmová další projekt sociálního podnikání – prádelnu Zelený ostrov, kde tentokrát našli práci lidé s poruchami sluchu a neslyšící.

Obstát se znevýhodněnými zaměstnanci v konkurenci volného trhu je velmi náročné, ale Náruči i Zelenému ostrovu se to daří, zejména díky nekompromisním požadavkům na kvalitu služeb. Paní doktorka Hejmová však má i další plány: chtěla by se v budoucnu soustředit na tzv. sousedské bydlení, kdy v jednom areálu bydlí mladí, staří i znevýhodnění vedle sebe a vzájemně si pomáhají.

You may also like...