Hasiči v Radouši obdrželi příspěvek od senátora

 

 

13. května proběhly oslavy 120. výročí vzniku SDH Radouš. Byly zahájeny slavnostním nástupem nejen pozvaných sborů, ale i vzácných hostů a sponzorů, mezi nimiž byl i senátor Jiří Oberfalzer, který sboru při této příležitosti věnoval příspěvek na činnost ve výši 10 000 Kč.

Slavnostní průvod pak kráčel obcí za doprovodu dechovky ze Skutče. Hasiči nezapomněli položit věnec k uctění památky padlých.
Vyznamenaní členové převzali medaile, dary a pamětní listy z rukou představitelů města a hasičského sboru a program pokračoval ukázkou mladých hasičů SDH Zbiroh a ukázkami jak Hasičského záchranného sboru, tak Zdravotnické záchranné služby a Policie ČR.
Pro návštěvníky byla připravena též výstava fotografií, diplomů a vítězných pohárů.

Senátor Jiří Oberfalzer hasiče ve svém regionu dlouhodobě podporuje. „K jejich výročí i při jiných příležitostech se snažím sborům v jednotlivých obcích přispět na jejich činnost nebo dovybavení potřebnými věcmi. Podobně se snažím finančně pomoci a svou přítomností poctít i pravidelná setkání zasloužilých hasičů, kteří se hasičině věnují takřka celoživotně,“ podotýká senátor Oberfalzer, který finančně podpořil i vznik některých hasičských kronik.

You may also like...