Uctění památky štábního kapitána Václava Morávka

V odkazu štábního kapitána Václava Morávka je ukryto mnoho symbolů. Dlouhá léta jsme si jej připomínali jako vojáka, který se postavil totalitě pro ideály, kterým věřil, a neváhal jim obětovat svůj život. Byl odbojářem, který získával informace, převážel výbušniny a munici, komunikoval s exilovou vládou v Londýně. Stal se hrdinou, který se bezpočtukrát postavil s pistolí v ruce mnohonásobné přesile. Byl znám svým smyslem pro provokativní humor, jímž si utahoval z nadvlády nenáviděné moci, kterou opovrhoval a s rozkoší zesměšňoval. Žil nadějí, že okupace není konečná, že bojovat má smysl. Věřil v návrat svobody.
V současné době jeho odkaz nabývá nových, nečekaně aktuálních rozměrů. Opět máme jen pár kilometrů od nás co dělat s totalitou, opět máme, jen pár kilometrů od nás co dělat s brutální agresí. A opět vidíme, jen pár kilometrů od našich hranic hrdiny bojující proti mnohanásobné přesile, hrdiny, kteří věří svým cílům a stojí za nimi i za cenu vlastního života.
Odkaz brigádního generála in memoriam Václava Morávka není jen kapitolou v učebnicích národních dějin. Je dnes víc než dřív živoucím příkladem, bezvýhradného boje za svobodu, za ideály, na kterých je vystavěn demokratický svět. Říká se, že je šťastná doba, která nepotřebuje hrdiny. Dlouho se nám zdálo, že jsme v bezpečí a že se mu budeme těšit i nadále. Události posledních týdnů ovšem ukazují jasně, že bojové nasazení, osobní statečnost a bezpodmínečnou oddanost věci svobody a spravedlnosti možná budeme muset prokázat znovu. Václav Morávek je nám v tom vynikajícím příkladem. Čest jeho památce.

You may also like...